Now showing items 1-1 of 1

    • Plasmonic Tio2 Composites for Dye-sensitized solar Cells Applications 

      YILDIRIM, Hilal (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Boyaya duyarlı güneş pilleri (DSSC'ler), 1991'de Grätzel tarafından ilk rapor edildiğinden beri düşük maliyetli, esnek tasarımları, üretim kolaylıkları ve düşük toksisiteleri nedeniyle bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. ...