Now showing items 1-6 of 6

  • Design of Induction Generator for Wind Turbine 

   ELFRITES, Emad Elnage (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Jeneratör, mekanik enerji ile elektrik üreten bir cihazdır. Elektromanyetik indüksiyon yöntemi genellikle bu amaç için kullanılır. Elektromanyetik endüksiyon, bir tel dosyasının sabit bir çubuk etrafına bir elektrik alanı ...
  • Fabrication and Characterization of ZnO: Ga/p-Si Heterostructure Photodiodes 

   KÖKSAL, Nur Efşan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   GZO tabakasının farklı kalınlıklarına sahip olan Ga-katkılı (GZO)/Si fotodiyotlar sol-gel yöntemi kullanılarak üretildi. İnce film özellikleri, XRD, AFM ve UV-VIS spekrometre ölçümleri yardımıyla belirlendi. GZO filmlerin ...
  • Fabrication of Multilayer Dye-sensitized Solar Cells 

   ATLI, Aycan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada, farklı foto anot yapılarına sahip olan boya duyarlı güneş pilleri (DSSC), ilave titanyum-katmanları uygulanarak üretilmiştir. Boya duyarlı güneş hücrelerinin foto anot bileşenleri P25 tozu, titanium tetraklorit, ...
  • Synthesis of Molybdenum Darbide Thin Films for Producti̇on of Hydrogen via Electrochemical Water Splitting 

   ALTINKAYA, Cesur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada kolloidal Molibden nanopartikülleri (NP'ler) ıslak kimyasal teknikler kullanılarak sentezlenmiştir. NP'lerin sentezi, Hekzakarbonilmolibdenin 1-Oktadesen içerisinde 220 °C'de Argon atmosferi altında pirolize ...
  • Synthesis of Tungsten Carbide and Platinum Composite Thin Films for Hydrogen Production by Electrochemical Water Splitting 

   SEMERCİ, Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada, tungsten karbit ve platin komposit elektrokatalizör malzemelerin Hidrojen Oluşum Reaksiyonu (HER) performansları incelenmiştir. Tungsten karbür katalizörlerin hazırlanması, grafit alt katmanlar (C) üzerine ...
  • TiO2 Based Dye Sensıtızed Solar Cells Obtaıned by Sol-gel Method 

   YILDIZ, Zikreddin Kerem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Yapılan bu çalışmada; titanyum dioksit filmler,spin kaplama tekniğiyle farklı sayıda ve peryodik olarak (beş, on ve onbeş döngü) filorun katkılı kalay oksit kaplı camın üzerine kaplandı. Kalınlığın ve dut, kök boyası ve ...