Recent Submissions

 • Design and Development of a Novel Photovoltaic System with Reflectors and A Sun Tracker 

  ÇOBANKAYA, Mustafa Latif (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu tez çalışmasında, yeni bir yöntem olarak çift yüzeyli, yansıtmalı fotovoltaik bir sistemin tasarımı ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, tez çalışması tasarım, geliştirme ve performans ölçümleri ...
 • Firmaların İşçi Sağlığı ve Güvenliği Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Yardımıyla Ölçülmesi 

  EROL, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorunlar, iş yerlerinde karşı karşıya kalınan risklerin analiz edilmesi ve bu risklerin etkisini azaltmak için çeşitli önlemler alınmasına rağmen meydana gelmeye devam etmektedir. Hatalı ...
 • Up to 2 kw Power Transfer System for Tether Powered Unmanned Aerial Vehicles to Provide Long Flight Time 

  AKTAŞ, Abdullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Geçtiğimiz son on yılda mini sınıfındaki insansız hava araçlarının uygulamaları oldukça artmıştır. Fakat küçük insansız hava araçlarının kullanımında bazı kısıtlamalar vardır. Uçuş süresi çok rotorlu insansız hava araçları ...
 • Comparison and Optimization of GPU Performances on Ethereum Mining 

  KIZILBEY, Gizem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  2008 yılında yayınlanan "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" adlı makale sayesinde bilgi sahibi olduğumuz Bitcoin, bilimsel litaratüre yeni terimler kazandırarak popülerliğini arttırmaktadır. Alternatif sanal ...
 • Text Classification based on Organizational Data Using Machine Learning 

  ERKAYA, Ahmed Enis (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Çevrim içi platformların kullanımının yaygınlaşması ile birlikte metin verilerinin artması ve bu verilere erişimin kolaylaşması metin sınıflandırma alanında yapılan çalışmaların sayısının çoğalmasına vesile olmuştur. ...
 • Density Based and Balanced Data Partition Strategy for Improving School Bus Routing 

  ÇAĞLAYAN, Cihad (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Araç Rotalama Probleminin bir türü olarak kabul edilen Okul Otobüsü Rotalama Problemi, taşımacılık modellerinin farklılığı, verinin büyüklüğü, zaman, mesafe ve araç kapasitesi kısıtlaması gibi nedenlerden dolayı farklı ...
 • Combined Serial Parallel Hybrid Fiber Amplifier with High Order Raman Scattering 

  ABOUSEDA, Ayman Ibrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Birleştirilmiş seri paralel hibrit fiber yükselteçi (CSP-HFA), yüksek dereceli Raman saçılması kullanılarak geliştirilmiştir. Bu raporda açıklanan tüm sonuçlar Optisystem 14 üzerinden simüle edilmiştir. Önerilen HFA, iki ...
 • Adjusting Starter Generator Topology to Unmanned Aerial Vehicles 

  İLHAN, Ateş Batuhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Son zamanlarda insansız hava araçları birçok amaç için yaygın olarak kullanılmaktadır. Günlük ihtiyaçlardan savunma amaçlı hizmetlere kadar bir çok kullanımı mevcuttur. İHA kullanımı arttıkça, daha fazla gereksinim ortaya ...
 • Bir Üniversite Hastanesinde İş Kazalarının İncelenmesi ve Bulanık Topsis Yöntemi ile Alınacak Önlemlerin Sıralandırılması 

  IRMAK, Melek (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Sağlık sektörü, günümüz haber bültenlerinde en çok kaza haberi duyduğumuz maden sektörü ve inşaat sektörü gibi bünyesinde birçok tehlike ve riski barındırır. Toplumun sağlığını korumak ve iyileştirmek adına hizmet veren ...
 • A Mixed Integer Goal Programing Aproach for Humanitarian Relief Logistics Based on Block-Chain Technology: A Turkey Case 

  ÖZDEMİR, Merve Nur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Afet durumlarını en iyi şekilde yönetmek için önceden planlama yapmak büyük bir öneme sahiptir. Afet durumlarına olabildiğince hızlı cevap vermek gerekir. Fakat talep miktarı afet anında hızlı bir şekilde hesaplanamaz, bu ...
 • A Graph Database Application to Analyse Social Networks 

  BAYER, Songül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Tezin amacı, Neo4j'yi Grafik Veritabanı kullanarak Sosyal Ağ Analizi ile şüpheli bireyler ve gemiler arasındaki ilişkiyi tespit etmek, deniz araçlarındaki sosyal ağları analiz etmek ve görsel bir ilişki ağı oluşturmaktır. ...
 • Movie Genre Prediction from Subtitle Using Deep Learning 

  BÜYÜKYILMAZ, Mücahit (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Günümüzde, büyük veri çağında, makina öğrenmesi farklı verileri kullanarak doğru tahminler yapmada önemli bir rol oynamaktadır. İnsanların ilgili verileri kullanarak diğer veri kaynakları ile doğru veri ilişkilerini bulması ...
 • Fuzzy Based Complementary Filter Design for Attitude Estimation 

  KAZDAL, Hasan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Yönelim, konum ve hız bilgisi sağlayan navigasyon sistemleri günümüzde farklı alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Açısal hız ölçümü için halka lazer ve fiber optik jiroskop sensörleri, ivme ölçümü için Servo ve Kuvars ...
 • Investigation and Optimization of Some Tactical Data Link Technologies 

  ÖZTÜRK, Ersin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Taktik Veri Link Sistemleri (TVLS) savaş alanında hava, kara ve deniz birimleri arasında yakın gerçek zamanlı taktik bilgi değişimini sağlayan sistemlerdir. Savaşan platformlar Link-11, Link-16, Link-22, Değişken Mesaj ...
 • Novel Merging Based Height-Balanced Histogram Computation for Big Data 

  BÜYÜKTANIR, Tolga (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Üretilen ve bulut sistemlerde kaydedilen data miktarı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Buna örnek olarak, kullanıcı tarafından üretilen veriler, makine tarafından üretilen veriler ve İnternet'ten crawl edilen veriler ...
 • Computer Based Grading of Bladder Carcinoma 

  DEĞİRMENCİ, Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Tıptaki gelişmelere rağmen, kanser hastalığı ölümle sonuçlanan hastalıkların en önemlilerinden bir tanesidir. Yüzden fazla türü olan kanser hastalığı, DNA da meydana gelen hasarlardan dolayı, hücrelerin kontrolsüz olarak ...
 • Development and Performance Analysis of Transmitter Receiver Structures for High Data Rate Communication Systems at 240 GHz 

  ERSOY, Özgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Terahertz frekans bandı, haberleşme spektrumunda mikrodalga bandı ile kızılötesi bandı arasında yer almaktadır. Terahertz bandının kullanımı, bina içi haberleşme sistemlerinin kapasite ve veri iletişim hızlarının artırılmasına ...
 • Growth of ZnO and al Doped ZnO Films by Hydrothermal Method 

  VAROL, Ümmügülsüm (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Çinko oksit, UV ışık filtreleri, gaz sensörleri ve güneş pillerinde iletken elektrot olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Bu amaçla, Çinko Oksit ve katkılamanın özelliklerini arttırmak için kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. ...
 • Vibro-acoustic Design, Manufacturing and Characterization of a Tonpilz -type Underwater Acoustic Device 

  KURT, Polat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Sonar, bir nesneyi algılayabilen ve ses dalgalarının yardımıyla bu nesnenin konumu hakkında bilgi verebilen bir elektro-akustik sistemdir. Sonar sistemlerinin en önemli bileşenlerinden biri, suyla temas halinde olan ve ses ...
 • Iris Detection Using Hybrid Models 

  NASSAR, Nour N.M. (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Yüz ve iris tanıma, bilgisayarla video ve görüntü işleme alanında çalışan araştırmacılar tarafından büyük ilgi çekmektedir. Robotik ve yapay zekâ alanlarında son yıllarda ortaya çıkan büyük ilerlemeler, yüz ve iris tanımanın ...

View more