Recent Submissions

 • Kamu Binaları Güvenlik Noktası Personeline Verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin İş Güvenliği Kültürüne Etkisi 

  KARABULUT, Bekir (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  1833 yılı Sanayi Devrimi hemen sonrası İngiltere'de çıkan Fabrikalar Kanunu'nda; iş sağlığı ve güvenliği denetimi ile ilgili düzenlemeler yapılarak iş güvenliği müfettişleri görevlendirilmiştir. Avrupa ülkeleri ile Amerika ...
 • The effect of Radiation on the Current-voltage (I-V) Characteristics of Au/Bi4Ti3O12/SiO2/n-Si (MFIS) Structures 

  DULKADİR, Sezgin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Üretilen yüksek dielektrikli MFIS yapılarının temel elektriksel parametreleri üzerindeki radyasyon etkilerini belirlemek için, hazırlanan yapı 60Co γ ışınlarının yüksek enerjisine maruz bırakıldı. Bu amaçla, standart ...
 • Performance Analysis of Photovoltaic-thermal (PV/T) Solar Systems 

  GARBA, Mariama Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  PV/T sistemleri veya güneş kojenerasyon sistemleri olarak da adlandırılan hibrid Fotovoltaik / Termal sistemler, güneş radyasyonunu kullanılabilir termal ve elektrik enerjisine dönüştüren yenilikçi güç üretim teknolojileridir. ...
 • Performance Analysis of Hybrid Photovoltaic-thermoelectric (PV/TE) Solar Systems 

  ADAM, Aichatou Galy (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Fotovoltaik (PV) modüllerin verimliliğinin iyileştirilmesi, günümüzde pek çok araştırmacının odak noktasıdır. Birçok fikirlerle birlikte bu amaca ulaşmak için birçok test ve araştırma yapılmıştır. PV modülünü termoelektrik ...
 • Design of Pressure Dependent Automatic Activation Device for Cargo Parachutes 

  CİVELEK, Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Ülkeler için havadan ikmal, etrafı çevrili gruplara ikmal sağlama bakımından büyük öneme sahiptir. Havadan ikmal, diğer ulaşım vasıtalarının kullanımının imkânsız olduğu durumlarda insani yardım malzemesi dağıtmada ve acil ...
 • Log Analysis of a Large Scale Network by Using Elastic Stack 

  YERLİKAYA, Hatice Nur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Teknoloji araçlarının artışıyla veriye erişim kolaylaşmış ve internet kullanımı önemli ölçüde artmıştır. İnternet kullanımındaki bu büyük artış, yönetilmesi ve analiz edilmesi oldukça zor olan büyük log dosyalarının ...
 • Design and Implementation of an Image Based Steganography 

  CİHANGİR, Serhat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Yazılım tabanlı uygulamaların muazzam artışıyla birlikte, bilgi gizliliği günümüzde elektronik veri işlemenin verimliliği için en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. İletişim gizliliğinin temel amacı, üçüncü kişi ...
 • Effect of the Risk Arising from Working Postures on Mental Workload: An Experimental Study 

  ÖZDOĞAN, Şeyma Zeynep (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Çalışanın iş yükü arttıkça, işçilerin performansı ve çalışma kapasiteleri düşer, verilen işi zamanında tamamlayamama sayısı ve hata sayısı artar. Çalışanları iş yükünün getirdiği bu olumsuz etkilerden korumak için zihinsel ...
 • A Comprehensive Review of Big Data Applications for Power Systems 

  ŞEN, Okan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, yazar okuyucunun enerji sistemleri, veri ile enerji sistemleri arasındaki ilişki, büyük veri analitiği hakkında temel bilgilere sahip olmasını amaçlamıştır. Başta smart grid olmak üzere akıllı enerji sistemleri ...
 • Haber Yayıncılığında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Bağlamında Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi 

  ORUÇ, Recep (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bireyler arasındaki iletişim ağı, kitle iletişim araçlarının bulunuşu ile her geçen gün önemini arttırmaktadır. Bu iletişim araçlarının kullanıldığı alanların başında da medya sektörü gelmektedir. Haber üretim aşamasında ...
 • Incremental Fuzzy Control of BLDC Motor on FPGA for Missiles 

  ÖZEV, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, füzelerin BLDC motorları içeren kardanları ve kanatçıkları için FPGA üzerinde Artırımlı Fuzzy ve PI kontrol metotlarının karşılaştırılması araştırılmıştır. BLDC motorları, yüksek performansları nedeniyle ...
 • Cost Study of Microgrid Application in Turkey 

  ŞEKER, Mehmet Emrah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Enerji, insan yaşamı için vazgeçilmez bir kaynaktır. Dünya nüfusunun artması, teknolojik gelişmeler ve sektörün gelişimi ile enerji talebi de artmaktadır. Her yatırımda olduğu gibi, yenilenebilir enerji sistemlerinin ...
 • Design of a Low Phase Noise LC Voltage Controlled Oscillator Based on Native Transistors 

  ŞANLI, Mahir (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  En çok tercih edilen LC Gerilim Kontrollü Osilatör topolojilerinden biri tamamlayıcı LC VCO' dur. Bu topoloji, alçak gerilime sahip boşluk payından dolayı akım kontrollü osilatörlerde, osilatör çekirdeğine yeterli akımı ...
 • Production of Gradient Porous Silicon Nitride Ceramics for Bone Grafting Applications 

  AKBULUT, Serdar Onat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmanın amacı kemiğin gözenek yapısına benzer, aşamalı gözeneğe sahip silisyum nitrür seramiklerinin üretilmesidir. Bu tez kapsamında aşamalı gözeneğe sahip silisyum nitrür seramiklerinin üretiminde şerit döküm tercih ...
 • Analyzing of Distributed Application Development Platforms on Blockchain Technology 

  ISSI, Hilal Nur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Son on yılda içerisinde, en önemli araştırma alanı dağıtılmış fikir birliği, merkezi olmayan, anonimlik özellikleri ve eşler arası işlem gibi özellikleri nedeniyle blockchain teknolojisidir. Düzenleyici ve teknik zorluklar ...
 • Next Generation Sequencing for Disease Diagnosis 

  ÜNER ÇAYLAK, Ceren (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Yeni dizileme teknolojilerinin tıpta kullanılmaya başlanması, insan genomunda sık ve nadir görülen varyasyonların değerlendirilmesine imkan sağlamıştır. Yeni Nesil Dizileme (YND), genetik temelli bir teknoloji olup, bir ...
 • Introduction and Benchmark Result Comparison of Socially Inspired Algorithms 

  AKYOL, Ayşenur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Sosyo-ilham algoritmaları, davranışını insan toplumu üzerine temellendiren belirli bir metaheuristik türüdür. Gün geçtikçe tanınabilir kalıplara sahip çoklu simülasyonlarla, evrimsel hesaplamanın karmaşık dünyasına basit ...
 • A Study on Performance Evaluation of Optimization Algorithms in the Shortest Path Problem 

  EKMEN, Elçin Duygu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  İki nokta arasındaki en kısa yolun en kısa sürede ya da en az maliyetle bulunması pek çok alanda oldukça önemlidir. En kısa yol problemi graf üzerindeki bir başlangıç düğümünden hedef düğümüne en kısa yoldan gitmeyi ...
 • Design and Development of a Novel Photovoltaic System with Reflectors and A Sun Tracker 

  ÇOBANKAYA, Mustafa Latif (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu tez çalışmasında, yeni bir yöntem olarak çift yüzeyli, yansıtmalı fotovoltaik bir sistemin tasarımı ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, tez çalışması tasarım, geliştirme ve performans ölçümleri ...
 • Firmaların İşçi Sağlığı ve Güvenliği Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Yardımıyla Ölçülmesi 

  EROL, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorunlar, iş yerlerinde karşı karşıya kalınan risklerin analiz edilmesi ve bu risklerin etkisini azaltmak için çeşitli önlemler alınmasına rağmen meydana gelmeye devam etmektedir. Hatalı ...

View more