Toplam kayıt 180, listelenen: 1-20

  • The Modeling and Simulation of Intersatellite Laser Communication Systems 

   PANCAR, Mustafa (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Serbest Ortam Optiksel Haberleşme Sistemleri; yüksek veri hızı, geniş bant genişliği kapasitesi, küçük boyut ve hafiflik, düşük güç tüketimi, yüksek güvenlik ve girişime karşı dirençli olma gibi özelliklerinden dolayı radyo ...
  • Investigation of the Effects of Holding Times at Cryogenic Temperatures on Residual Stress Distribution of Aisi D2 Sool Steel 

   DEMİR, Eylül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Soğuk iş takım çeliği olan AISI D2 çeliği yüksek aşınma direnci, basma dayanımı ve tokluk gibi avantajlar sağladığından endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Literatür incelendiğinde, kalıntı gerilmelere kriyojenik ...
  • Computer Simulation and Experimental Implementation of Single Phase Power Inverters Regarding Output Waveforms 

   ENDİZ, Mustafa Sacid (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Son zamanlarda elektrik enerjisinin maliyetindeki artışlar alternatif enerji seçeneklerini daha cazip hale getirmiştir. Solar paneller, güneşten absorbe ettiği foton enerjisini tüketiciler tarafından kullanılan doğru akım ...
  • ECG Signal Processing Techniques by Using ASP.NET Application Based on Gui in Matlab 

   ALZIARJAWEY, Hussain A. Jaber (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Elektrokardiyogram (EKG) kalple ilgili elektronik kayıttır ve kalp atış hızı ve ritminin veya QRS kakopleksinin şeklinde meydana gelen değişikliklerin tespit edilmesi için kalp hastalığının araştırılmasında kullanılan ...
  • Interior Design and Decision Making Using Augmented Reality 

   ASLAN, Çağrı Burak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Artırılmış gerçeklik, bir çok sektörde kullanılmaya başlanan yeni bir teknolojidir. Şu an için çoğunlukla reklam sektörüne hizmet etmektedir. Öğretim sürecinde kullanıldığında anlamayı kolaylaştırır, gerçek hayata uygulanan ...
  • Analytical and Numerical Analysis of Swage Autofrettage Process Applied to Thick Walled Cylinders 

   YILDIRIM, Halil (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Otofretaj, kalın cidarlı silindirlerin cidarlarında, kullanım öncesi kalıcı gerilmeler oluşturma işlemidir. Bu kalıcı gerilmeler, yüksek basınçların kullanıldığı uygulamalarda ortaya çıkan gerilmelerin bir kısmının yok ...
  • An Eg-ldpc Based 2-Dimensional Error Correction Code for Mitigating Multibit Upsets of Sram Memories 

   EROZAN, Ahmet Turan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   SRAM hafıza entegrelerinin küçük boyutlarda, düşük gürültü töleransı ve düşük gerilim seviyesinde üretilmesi sebebiyle çoklu bit hataları genel geçici hata oranına yüksek katkıda bulunmaya başlamıştır. Bu nedenle, Hamming ...
  • Performance Improvement Methods for Layered Decoding of LDPC Codes 

   SEVER, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Düşük-yoğunluklu eşlik-denetim (LDPC) kodları doğrusal blok kodları arasındadır. İlk olarak 1960 yılında R. Gallager tarafından keşfedilmelerine rağmen uzun yıllar boyunca unutulmuş, 1996 yılında yapılan bir çalışma ile ...
  • Automated Grading and Diagnosis System for Evaluation of Dry Eye Disease 

   ARSLAN, Ayşe (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Bugün, gözyaşı eksikliğinden kaynaklanan bir gözyaşı filmi bozukluğu olan Kuru Göz Sendromu (KGS) yaygın olarak görülen bir sağlık sorunudur. Kornea yüzeyi üzerinde oluşan kuru noktaların sayısı KGS şiddetinin bir tanı ...
  • The Effects of DC Bias Lines on Terahertz Photomixer Antennas 

   YILMAZ, Adem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Foto-karıştırıcı düzeneklerinde antenler çok önemli bir yer tutar. Bu antenlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar artarak devam etmektedir. Doğru Akım (DC) bayas şerithatlar gerekli DC gerilimini antenlere taşıyabilmek ...
  • Document Tracking and Inspector Assignment System 

   ARSLAN, Recep Sinan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Tez çalışmasında, müfettişlerin görevlendirilmesi ve görevlendirme evraklarının yönetimi işlemlerini yapmak üzere "evrak yönetimi ve müfettiş görevlendirme" programı tasarlanmaya ve gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu ...
  • PLC and Scada System Application in a Construction Chemicals Manufacturing Plant 

   ÖZDEMİR, Rıdvan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Endüstriyel otomasyon sistemleri, sektördeki yerini gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır. Maliyet düşüren çözümler, standart ürün çıktısı, en aza indirgenmiş hata oranı, gerçek zamanlı istatistiki ve anlık veri alabilme imkanı, ...
  • Design and Analysis of L-band Erbium Doped Fiber Amplifiers 

   AWSAJ, Mohammed Khaleel (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Optik yükselteçler uzun mesafe fiber optic haberleşme için temel aygıtlardır. Optik iletişim penceresini genişletmek için düz kazançlı ve geniş bandlı optic yükselteçlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada OptiAmplifier optik ...
  • Opical Power Distribution and OFDM/OFDMA Modulation for Visible Light Communication 

   ÖZTÜRK, Metin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Günümüzde, artmakta olan veri oranları dolayısıyla yüksek hızlı data transferi oldukça önemli bir hale gelmiştir. Yüksek orandaki bu data oranlarını karşılayabilmek için, kablosuz haberleşme ciddi bir çözüm olarak karşımıza ...
  • Modelling and Design of Terahertz Photoconductive Antennas and Photomixers 

   DEMİR, Kazım (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu yüksek lisans tezinde, lazer darbesiyle uyarılan fotoiletken antenlerin ve fotokarıştırıcıların farklı anten geometrileri için modellenmesi ve tasarımı gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, THz anten boşluğundaki iletkenlik ...
  • A New Approach for Counting and Sizing the Objects: Image Weight Signal 

   YILDIZ, Zeynep (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Görüntü analizi genel olarak girdisi bir resim olan, çıktısı da yine işlenmiş bir resim ve bu resimlere ait çeşitli nicel parametreler olan teknik ya da tekniklerin genel ismidir. Görüntü analizinin en önemli dallarından ...
  • Modeling and Analysis of Modular Multilevel Converter Based Static Synchronous Compensator 

   EREL, Mehmet Zahid (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu tez çalışması statik senkron kompenzatör tabanlı modüler çok seviyeli dönüştürücünün (MÇSD-STATKOM) modellenmesi ve analizi üzerine yoğunlaşmıştır. MÇSD-STATKOM için en uygun anahtarlama metodunu elde etmede, seviye ...
  • Design and Implementation of Flexible Model Based Adaptive Control Algorithm for Real Time Systems 

   GÜNER, Ufuk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada, gerçek zamanlı sistemler için, model tabanlı esnek bir uyarlamalı kontrol algoritması önerilmektedir. Önerilen algoritma temel kontrolcü ve uyarlama mekanizmalarından oluşmaktadır. Temel kontrolcüye ait ...
  • A Comparative Study of Bitcoin and Alternative Cryptocurrencies 

   YAKUPOĞLU, Cavidan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bitcoin ilk merkezi olmayan, eşler arası ve en çok bilenen kripto paradır. Kripto paralar bir çeşit dijital paralar olup sanal para olarak da adlandırılır. Bitcoin 2009 da kullanılmaya başlandı ve bu tarihten itibaren büyük ...
  • A Web-based Audit Tool for Standardized Management Systems 

   BİRKAN, Celaleddin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Yapılan bu tezde yönetim sistemlerinin denetim sürecini iş süreçleriyle otomatik hale getirmek için geliştirme yapılmıştır. Geleneksel denetim sürecinde her aşama herhangi bir araç kullanmadan yapılmaktaydı; örnek olarak ...