Now showing items 1-20 of 167

  • 3D Fountain Modeling from Single Image 

   CENGİZ, Şeyma (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İnsanların günlük yaşamlarında kullandıkları objeleri dijital ortama aktarmak günümüzde ihtiyaç duyulan bir işlem haline gelmiştir. Bu uygulamalara örnek olarak, tarihi yapıların üç boyutlu modellenerek dijital ortama ...
  • A Case Study on Power Quality Performance of Electrical Distribution Network and Recommendations for a Power Quality Diagnosis Approach 

   YALMAN, Yunus (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Güç kalitesi, özellikle enerji piyasasının serbestleştirilmesi ve enerji dağıtım şirketleri arasındaki rekabet ile birlikte daha da güncel hale gelmektedir. Bu ortamda, elektrik enerjisi, sıklıkla dağıtım kalitesi ve verilen ...
  • A Comparative Study of Bitcoin and Alternative Cryptocurrencies 

   YAKUPOĞLU, Cavidan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bitcoin ilk merkezi olmayan, eşler arası ve en çok bilenen kripto paradır. Kripto paralar bir çeşit dijital paralar olup sanal para olarak da adlandırılır. Bitcoin 2009 da kullanılmaya başlandı ve bu tarihten itibaren büyük ...
  • A Graph Database Application to Analyse Social Networks 

   BAYER, Songül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Tezin amacı, Neo4j'yi Grafik Veritabanı kullanarak Sosyal Ağ Analizi ile şüpheli bireyler ve gemiler arasındaki ilişkiyi tespit etmek, deniz araçlarındaki sosyal ağları analiz etmek ve görsel bir ilişki ağı oluşturmaktır. ...
  • A Mixed Integer Goal Programing Aproach for Humanitarian Relief Logistics Based on Block-Chain Technology: A Turkey Case 

   ÖZDEMİR, Merve Nur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Afet durumlarını en iyi şekilde yönetmek için önceden planlama yapmak büyük bir öneme sahiptir. Afet durumlarına olabildiğince hızlı cevap vermek gerekir. Fakat talep miktarı afet anında hızlı bir şekilde hesaplanamaz, bu ...
  • A Model of Suspected Activity Detection and Application Using Big Data Analytics 

   KARACABEY, Hüsrev Abdulcelil (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma, vatandaşlara günlük yaşamlarında güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla pek çok kurumdan elde edilen verileri analiz edebilmek için bir büyük veri analitiği çözümü önermektedir. Geleneksel koruma sistemi yaklaşımında, ...
  • A New Approach for Counting and Sizing the Objects: Image Weight Signal 

   YILDIZ, Zeynep (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Görüntü analizi genel olarak girdisi bir resim olan, çıktısı da yine işlenmiş bir resim ve bu resimlere ait çeşitli nicel parametreler olan teknik ya da tekniklerin genel ismidir. Görüntü analizinin en önemli dallarından ...
  • A New Buffer Management Solution to Improve the Performance of Mac Layer in Wireless Sensor Networks 

   AYGÖR, Derviş (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Kablosuz Algılayıcı Ağ (KAA) bir ortamdaki fiziksel değişiklikleri tespit eden ve anlamlı bilgileri merkezi bir noktaya daha ileri inceleme için ileten otonom bir ağdır. KAA'lar kaynak-kısıtlı dağıtık sistemlerin önemli ...
  • A New Framework by Using Deep Learning Techniques for Data Processing 

   KARIM, Ahmad Mozaffer (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Derin otomatik kodlayıcı sinir ağları el yazısı tanıma, medikal görüntüleme, yüz tanıma vb. de dahil olmak üzere çeşitli sınıflandırma ve tanıma sorunlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Derin otomatik kodlayıcı sinir ...
  • A Novel and Efficient Method for Face Recognition Using Original and Symmetrical Samples 

   ALLAGWAIL, Saad Omran Elhashmi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Pratik yüz tanıma uygulamalarında, insan yüzü yalnızca sınırlı sayıda eğitim görüntüsüne sahip olabilir. Bununla birlikte, genel olarak, eğitim görüntülerinin sayısının arttırılmasının, yüz tanıma sistemlerinin performansını ...
  • A Novel Hybrid Approach to Chan-vese Algorithm for Deformable Contour Based Image Segmentation 

   ÇATALOLUK, Hatice (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Görüntü bölütleme işlemi nesne tanıma sistemlerinin en önemli ve zor adımıdır. Deforme edilebilir modellere diğer adıyla aktif kontur modellerine dayanan ve görüntülerde nesne sınırlarını bulmada kullanılan birçok nesne ...
  • A Secure Cluster-based Wireless Sensor Networks Applications 

   HAMMOODI, Asmaa Salih (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Kablosuz iletişim teknolojileri ve kablosuz sensör ağlarındaki gelişmeler son zamanlarda bilgisayar ve elektrik mühendisliği alanlarında önem kazanmıştır. Kablosuz sensör ağları genellikle belli başlı görevleri yerine ...
  • A Study on Dual-band Teflectarray Antennas and Reconfigurable Terahertz Delay Lines Using NEMS Switches 

   KEMİKSİZ, Tuğba (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde, kapasitif Nano-Elektro-Mekanik Sistemler anahtarları kullanılarak ayarlanabilir terahertz sahte yüzey plazmonu polariton gecikme hatları tasarlanmış ve doğrusal polarize çift bantlı yansıtıcı dizi anten tasarımında ...
  • A Study on the Mechanics of an Electrically Actuated Micro Cantilever Beam Switch 

   YILMAZ, Mahmut Cihat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bugünlerde gelişen teknoloji ile artık RF NEMS (Radyo Frekansı Nano Elektro Mekanik Sistemler) olarak da anılmaya başlanan RF MEMS, iletişim teknolojisi için çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzdendir ki boyutları küçültmek, ...
  • A Web-based Audit Tool for Standardized Management Systems 

   BİRKAN, Celaleddin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Yapılan bu tezde yönetim sistemlerinin denetim sürecini iş süreçleriyle otomatik hale getirmek için geliştirme yapılmıştır. Geleneksel denetim sürecinde her aşama herhangi bir araç kullanmadan yapılmaktaydı; örnek olarak ...
  • Adaptive Trajectory Tracking Control of a 6R Serial Manipulator 

   SEVEN, Oğuz Faik (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Endüstriyel manipülatör uygulamalarında karşılaşılan ana konulardan biri kontrol problemidir. Konvansiyonel PID kontrol metodu hala endüstriye hakim olsa da, sistemin kinematik ve atalet parametrelerinin bazıları belirsiz ...
  • Adjusting Starter Generator Topology to Unmanned Aerial Vehicles 

   İLHAN, Ateş Batuhan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Son zamanlarda insansız hava araçları birçok amaç için yaygın olarak kullanılmaktadır. Günlük ihtiyaçlardan savunma amaçlı hizmetlere kadar bir çok kullanımı mevcuttur. İHA kullanımı arttıkça, daha fazla gereksinim ortaya ...
  • Advanced Driver Assistant System: A Simulation of Pedestrian Tracking and Detection System 

   CANSEV, Mustafa Emre (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu araştırmada, genel otomotiv elektronik sistemleri, otomotiv güvenlik sistemleri ve gelişmiş sürücü destek sistemleri tanıtıldı. Ayrıca, ADAS sistemlerinden olan yaya algılama ve tespit sistemi simülasyonu yapılmıştır. ...
  • Advanced Pan Sharp Techniques with CUDA 

   KAŞKAYA, Aykut (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Uydu görüntüleme bir konumun yörüngeden görüntülenmesidir. Ancak bu görüntüleme tekniği genel olarak anlaşılan görüntülerden farklıdır. Görüntülerin elde edildiği uydular multispketral verilerin yakalanmasını ve kaydedilmesini ...
  • Aerodynamic Analysis and Optimization of Airfoilof an Unmanned Aerial Vehicle Using CFD 

   BABA, Raghad (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Kanat, uçak tasarımının performansını ve verimliliğini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyen temel bir parçasıdır; bu nedenle tasarım sürecinin uçak kanadı seçimi kısmı, tüm uçak tasarım sürecinin başarısını etkileyen önemli ...