Collections in this community

Recent Submissions

 • A Comprehensive Review of Big Data Applications for Power Systems 

  ŞEN, Okan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, yazar okuyucunun enerji sistemleri, veri ile enerji sistemleri arasındaki ilişki, büyük veri analitiği hakkında temel bilgilere sahip olmasını amaçlamıştır. Başta smart grid olmak üzere akıllı enerji sistemleri ...
 • Haber Yayıncılığında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Bağlamında Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi 

  ORUÇ, Recep (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bireyler arasındaki iletişim ağı, kitle iletişim araçlarının bulunuşu ile her geçen gün önemini arttırmaktadır. Bu iletişim araçlarının kullanıldığı alanların başında da medya sektörü gelmektedir. Haber üretim aşamasında ...
 • Incremental Fuzzy Control of BLDC Motor on FPGA for Missiles 

  ÖZEV, Murat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, füzelerin BLDC motorları içeren kardanları ve kanatçıkları için FPGA üzerinde Artırımlı Fuzzy ve PI kontrol metotlarının karşılaştırılması araştırılmıştır. BLDC motorları, yüksek performansları nedeniyle ...
 • Cost Study of Microgrid Application in Turkey 

  ŞEKER, Mehmet Emrah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Enerji, insan yaşamı için vazgeçilmez bir kaynaktır. Dünya nüfusunun artması, teknolojik gelişmeler ve sektörün gelişimi ile enerji talebi de artmaktadır. Her yatırımda olduğu gibi, yenilenebilir enerji sistemlerinin ...
 • Design of a Low Phase Noise LC Voltage Controlled Oscillator Based on Native Transistors 

  ŞANLI, Mahir (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  En çok tercih edilen LC Gerilim Kontrollü Osilatör topolojilerinden biri tamamlayıcı LC VCO' dur. Bu topoloji, alçak gerilime sahip boşluk payından dolayı akım kontrollü osilatörlerde, osilatör çekirdeğine yeterli akımı ...
 • Active and Passive Balancing Battery Control for Electric Vehicle 

  ÖZER, Tolga (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Batarya teknolojisi her gün gelişmekte olup kullanım oranı da gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşması ile batarya kullanımı da artacaktır. Böylelikle batarya alanında yapılan çalışmalar daha ...
 • Production of Gradient Porous Silicon Nitride Ceramics for Bone Grafting Applications 

  AKBULUT, Serdar Onat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmanın amacı kemiğin gözenek yapısına benzer, aşamalı gözeneğe sahip silisyum nitrür seramiklerinin üretilmesidir. Bu tez kapsamında aşamalı gözeneğe sahip silisyum nitrür seramiklerinin üretiminde şerit döküm tercih ...
 • Analyzing of Distributed Application Development Platforms on Blockchain Technology 

  ISSI, Hilal Nur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Son on yılda içerisinde, en önemli araştırma alanı dağıtılmış fikir birliği, merkezi olmayan, anonimlik özellikleri ve eşler arası işlem gibi özellikleri nedeniyle blockchain teknolojisidir. Düzenleyici ve teknik zorluklar ...
 • Next Generation Sequencing for Disease Diagnosis 

  ÜNER ÇAYLAK, Ceren (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Yeni dizileme teknolojilerinin tıpta kullanılmaya başlanması, insan genomunda sık ve nadir görülen varyasyonların değerlendirilmesine imkan sağlamıştır. Yeni Nesil Dizileme (YND), genetik temelli bir teknoloji olup, bir ...
 • Taşıt Ağları için Yeni Bir Kanal Atama Mekanizması İçeren Melez Bir Ortam Erişim Kontrol Protokolü Tasarımı 

  AĞGÜN, Fikri (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Son zamanlarda, özellikle otonom araç fikrinin ortaya atılmasıyla birlikte Mobil taşıtların oluşturduğu ağlar olan Tasarsız Taşıt Ağları (TTA – Vehicular Ad-hoc Networks (VANETs)) taşıt üreticileri ve araştırmacıların yoğun ...
 • Introduction and Benchmark Result Comparison of Socially Inspired Algorithms 

  AKYOL, Ayşenur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Sosyo-ilham algoritmaları, davranışını insan toplumu üzerine temellendiren belirli bir metaheuristik türüdür. Gün geçtikçe tanınabilir kalıplara sahip çoklu simülasyonlarla, evrimsel hesaplamanın karmaşık dünyasına basit ...
 • Sıft Anahtar Noktalarını Kullanarak Ham Video Bileşenlerinde Veri Gizleme ve Gizli Verileri Tespit Etme 

  ÇITLAK, Savaş (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, veri gizleme yöntemlerinin önemli bir alt disiplini olan steganografi ve steganaliz üzerinde durulmuş ve farklı yöntemler kullanılarak elde edilen sonuçlara göre çıkarımlar yapılmıştır. Taşıyıcı ortam olarak ...
 • A Study on Performance Evaluation of Optimization Algorithms in the Shortest Path Problem 

  EKMEN, Elçin Duygu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  İki nokta arasındaki en kısa yolun en kısa sürede ya da en az maliyetle bulunması pek çok alanda oldukça önemlidir. En kısa yol problemi graf üzerindeki bir başlangıç düğümünden hedef düğümüne en kısa yoldan gitmeyi ...
 • Design and Development of a Novel Photovoltaic System with Reflectors and A Sun Tracker 

  ÇOBANKAYA, Mustafa Latif (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu tez çalışmasında, yeni bir yöntem olarak çift yüzeyli, yansıtmalı fotovoltaik bir sistemin tasarımı ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, tez çalışması tasarım, geliştirme ve performans ölçümleri ...
 • Firmaların İşçi Sağlığı ve Güvenliği Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Yardımıyla Ölçülmesi 

  EROL, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorunlar, iş yerlerinde karşı karşıya kalınan risklerin analiz edilmesi ve bu risklerin etkisini azaltmak için çeşitli önlemler alınmasına rağmen meydana gelmeye devam etmektedir. Hatalı ...
 • Up to 2 kw Power Transfer System for Tether Powered Unmanned Aerial Vehicles to Provide Long Flight Time 

  AKTAŞ, Abdullah (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Geçtiğimiz son on yılda mini sınıfındaki insansız hava araçlarının uygulamaları oldukça artmıştır. Fakat küçük insansız hava araçlarının kullanımında bazı kısıtlamalar vardır. Uçuş süresi çok rotorlu insansız hava araçları ...
 • Comparison and Optimization of GPU Performances on Ethereum Mining 

  KIZILBEY, Gizem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  2008 yılında yayınlanan "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" adlı makale sayesinde bilgi sahibi olduğumuz Bitcoin, bilimsel litaratüre yeni terimler kazandırarak popülerliğini arttırmaktadır. Alternatif sanal ...
 • Text Classification based on Organizational Data Using Machine Learning 

  ERKAYA, Ahmed Enis (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Çevrim içi platformların kullanımının yaygınlaşması ile birlikte metin verilerinin artması ve bu verilere erişimin kolaylaşması metin sınıflandırma alanında yapılan çalışmaların sayısının çoğalmasına vesile olmuştur. ...
 • Density Based and Balanced Data Partition Strategy for Improving School Bus Routing 

  ÇAĞLAYAN, Cihad (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Araç Rotalama Probleminin bir türü olarak kabul edilen Okul Otobüsü Rotalama Problemi, taşımacılık modellerinin farklılığı, verinin büyüklüğü, zaman, mesafe ve araç kapasitesi kısıtlaması gibi nedenlerden dolayı farklı ...
 • Combined Serial Parallel Hybrid Fiber Amplifier with High Order Raman Scattering 

  ABOUSEDA, Ayman Ibrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Birleştirilmiş seri paralel hibrit fiber yükselteçi (CSP-HFA), yüksek dereceli Raman saçılması kullanılarak geliştirilmiştir. Bu raporda açıklanan tüm sonuçlar Optisystem 14 üzerinden simüle edilmiştir. Önerilen HFA, iki ...

View more