Now showing items 1-20 of 408

   Subject
   1990'larda Türk şiiri, 2000'lerde Türk şiiri, 2010'larda Türk şiiri, gerçek, gerçeklik, hakikat, şahsî tecrübe [1]
   Absolutist language, poem [1]
   Academic Staff, Big Five, Organizational Commitment, Personality, Stigmatization [1]
   Access to education [1]
   Açık Yenilik, Karar Verme Modeli, Bulanık Analitik Ağ Süreci, İşbirliği Türü [1]
   Adaptation [1]
   Ağır Vergi Yükü, Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti Maliye Sistemi, Vergi Harcaması, 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti Maliye Sistemi, Vergileme ve Din [1]
   Ahkâm-ı Sultâniyye, caliph, executive, judiciary, imamate, caliphate theocracy, democracy [1]
   Ahkâm-ı Sultâniyye, halife, yürütme, yargı, imâmet, hilâfet, teokrasi, demokrasi [1]
   Akademik Personel, Büyük Beşli, Damgalama, Kişilik, Örgütsel Bağlılık [1]
   Akademik seçicilik [1]
   Aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, panel veri, sigorta [1]
   Al-Azhar, Egyptian Orthodox Church, Islam, Democracy, Secularism, Arrogant Secularism, Rational Secularism, Arab Spring [1]
   al-Tafsīr, al-Manṭiq, Dirāya, Exegesis/ Interpreting [1]
   Alaçam, Türkiye Türkçesi ağızları, Türk dili, Ağız, Ses bilgisi, Şekil bilgisi [1]
   Anahtar teslim, anahtar teslim inşaat sözleşmesi, eser sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, isimsiz sözleşme [1]
   Analitik fiil yapıları, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, kılınış, görünüş, kiplik [1]
   Analytical verb structures, Evliyâ Çelebi's Seyahatnâme, manner of action, aspect, modality [1]
   Anayasanın üstünlüğü, anayasa yargısı, a priori denetim, ısdar, a posteriori denetim [1]
   Anksiyete, Depresyon, Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Kaçınma, Otobiyografik Bellek, Ruminasyon [1]