Now showing items 1-1 of 1

    • The State Theatre in Turkish Nation Building: A Content Analysis on Turkish Payscripts 

      AKAR, Başak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Kimlik inşa süreci kültürel mirası, tarihi ve ulus devletin vizyonunun yeniden inşası anlamına gelir. I. Dünya Savaşı'nın ardından, genç Türkiye Cumhuriyeti elitlerin önderliğinde bu bağlamda bir kültürel dönüşüm başlatmıştır. ...