Now showing items 1-1 of 1

    • İnsan-Mekân İlişkisi Bağlamında 'Yaşlı Dostu Mekânlar' 

      AKYILDIZ, Nihal Arda (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
      Mekân, genel kanının aksine; durağan ve statik değil, değişken ve dinamik bir olgudur. Sosyal aktörlerin talepleri, etkileri ve katılımlarıyla birlikte sürekli olarak kendini yeniden üretebilen bir kavramdır. Kent, içinde ...