Show simple item record

dc.contributor.advisorÇİÇEK, Mehmet Halil
dc.contributor.authorDEMİRBAŞ, Servet
dc.date.accessioned2020-02-28T07:29:25Z
dc.date.available2020-02-28T07:29:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1567
dc.description.abstractTefsirle meşgul olan müfessirlerin hedefi Kur'an'ı anlaşılır kılmaktır. Her dönemde farklı yöntem ve yaklaşımlarla Kur'an tefsir edilmeye çalışılmıştır. Son yüzyılda gerek metot gerek anlayış ve gerekse içerik açısından tefsirde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu yöntem tartışmaları günümüzde de devam etmektedir.1930 yılında dünyaya gelen ve hayatta olan El-Hererî, İslamî ilimlerin hemen her dalında eserler yazmıştır. Tefsir alanında yazdığı Hadâiku'r-Ravhi ve'r-Rayhân fi Ravâbî Ulûmi'l-Kur'an isimli tefsiri XX. yüzyılın sonunda yazılan önemli tefsirlerden biridir. Yöntem ve içerik açısından araştırılması gereken bir tefsirdir. Biz el-Hererî'nin söz konusu tefsirini (Âl-i İmrân sûresi örneğinde) Kur'an ilimleri ve tefsir yöntemi açısından incelemeye ve özellikle de tefsirin öne çıkan yanlarını tahlile gayret ettik. Rivayet ve dirayeti özünde toplayan bu tefsir, kendine özgü bir yöntemle yazılmıştır. Münasebetten kıraat vecihlerine, irâbdan belagate, şiir ile istişhaddan neshe, ahkâm tefsirinden, içtimâî ve işârî tefsire, dilbilimsel tahlillerden Kur'an'ın i'cazına kadar her konuya yer vermiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectel-Hererî, Hadâik, Kur‟an, tefsir, tefsir yöntemtr_TR
dc.subjectal-Harari, Hadaiq, Qur‟an, Tafsir, Tafsir Methodtr_TR
dc.titleHadâiku'r-Ravhi ve'r-Rayhân fî Ravâbî Ulûmi'l-Kur'an'da Tefsir Yöntemi -Al-i İmrân Sûresi Örneği-tr_TR
dc.title.alternativeThe tafsir (commentary) method in hadâiq al-Rawhi wal-Rayhân fi Rawâbi Ulûm al-Qur'an (example of surat ali imran)tr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record