Now showing items 1-20 of 35

   Subject
   Danışmanlık, hemşirelik, genetik bilimi, yetkinlik [1]
   Data collection, difficulty, knowledge level, nursing process, nursing student [1]
   Deep breath hold technique, flattened and unflattened beams, breast radiotherapy, treatment time for radiotherapy [1]
   Demans, egzersiz, geriatri, video oyunları, yürüyüş [1]
   Dementia, exercise, gait, geriatrics, video games [1]
   Demiryolu, İş sağlığı ve güvenliği, Kişisel koruyucu donanım, Ortam ölçümleri, Risk değerlendirme [1]
   Denge, esneklik, judo, kuvvet [1]
   Denge, esneklik, mekanik bel ağrısı, performans [1]
   Depolama, İş Kazaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Etmenleri [1]
   Depression, frequency, kinesio tape, severity, subjective tinnitus, quality of life [1]
   Depression, migration, life satisfaction syrian asylum seeker children [1]
   Depression, Natural Menopause, Sexual Dysfunction, Surgical Menopause [1]
   Depresyon, frekans, kinesio tape, subjektif tinnitus, şiddet, yaşam kalitesi [1]
   Depresyon, göç, suriyeli sığınmacı çocuklar, yaşam doyumu [1]
   Depresyon, hemşirelik, inflamatuvar barsak hastalıkları, inflamatuvar barsak hemşireliği, umutsuzluk [1]
   Derin nefes tutma tekniği, filtreli ve filtresiz enerjiler, meme radyoterapisi, radyoterapi tedavi süresi [1]
   Despair, impulsiveness, intensive care, mental health, mental state, nurse [1]
   Developmental screening, language, parents attitude, preschool, stuttering, vocabulary [1]
   Diabetes mellitus, disability, hearing, retinopathy [1]
   Diabetes mellitus, engellilik, işitme, retinopati [1]