Now showing items 1-1 of 1

    • Cosinor Analizi ve Sağlık Alanında Bir Uygulaması 

      ÖZDEMİR, Emine Ebru (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Cosinor analizi bir doğrusal regresyon modelidir. Bu çalışmada amaç, Cosinor analizi yöntemini tanıtmak sağlık alanında kullanımına yönelik bir örnek sunmaktır. Önceden belirlenmiş bir zaman diliminde ölçülmüş olarak elde ...