Now showing items 1-1 of 1

    • Utian Yaşam kalitesi Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

      ABAY, Halime (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013)
      Bu araştırma, UYKÖ'nün Türkçe geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek, menopozdaki kadınların yaşam kalitesini belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve metodolojik olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Etlik Zübeyde ...