Now showing items 1-1 of 1

    • İntrakoroner Stent Takılmış Hastalarda Doğa Seslerinin Anksiyeteye Etkisi 

      AKARSU, Kamile (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      İntrakoroner Stent Takılmış Hastalarda Doğa Seslerinin Anksiyeteye Etkisi Araştırma intrakoroner stent takılan bireylerde doğa seslerinin anksiyete düzeylerine etkisinin belirlenmesi amacıyla prospektif deneysel olarak ...