Now showing items 1-2 of 2

  • Cosinor Analizi ve Sağlık Alanında Bir Uygulaması 

   ÖZDEMİR, Emine Ebru (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Cosinor analizi bir doğrusal regresyon modelidir. Bu çalışmada amaç, Cosinor analizi yöntemini tanıtmak sağlık alanında kullanımına yönelik bir örnek sunmaktır. Önceden belirlenmiş bir zaman diliminde ölçülmüş olarak elde ...
  • Sağlıkta Geri Ödeme Sistemlerinin İncelenmesi ve Türkiye'de Kullanılan Geri Ödeme Sisteminin Değerlendirilmesi 

   ACAR, Ecem (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Geri ödeme sistemi, sağlık hizmeti sunucularının (bireysel ya da kurumsal) bireylere sunmuş oldukları sağlık hizmetleri ücretinin, ödeyici kurum veya kuruluşça hangi usullere göre geri ödeyeceğini belirleyen mekanizmadır. ...