Now showing items 1-1 of 1

    • Kronik Otitis Media'da Video Head İmpulse Test (vHIT) Bulgularının Değerlendirilmesi 

      DEMİR, Gülcan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmanın amacı kronik otitis media'lı (KOM) hastaların vestibüler sistemlerinde hasar olup olmadığının vHIT ile değerlendirilmesi ve sağlıklı bireylerle karşılaştırılmasıdır. Yaşları 18-65 arasında 60 tek taraflı KOM ...