Now showing items 1-1 of 1

    • Yaşlılarda Düşme Korkusunun Denge ve Çift Görev Performasına Etkisi 

      SAPMAZ, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      Bu çalışmanın amacı, yaşlı bireylerde düşme korkusunun denge ve çift görev performansına etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya Ankara ve Samsun illerindeki huzurevlerinde kalan 60 kişi dahil edildi. Düşme korkusu olan grubu ...