Now showing items 1-1 of 1

    • Prostat Tümörlü Hastalarda Ameliyat Sonrası Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi 

      GÜNDÜZ, Ali (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      Araştırma prostat cerrahisi sonrası hastaların yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla tanılmayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Şubat-Ekim 2016 tarihleri arasında, Ankara Atatürk Eğitim Araştırma ve Ankara ...