Now showing items 1-1 of 1

    • Kırmızı Et Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Değerlendirilmesi 

      MUTLU, Tuba (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
      İş kazaları ve meslek hastalıkları; Türkiye'de ve Dünyada büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu tezin amacı; kırmızı et üretim sektöründe, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenerek ...