Now showing items 1-2 of 2

  • Cosinor Analizi ve Sağlık Alanında Bir Uygulaması 

   ÖZDEMİR, Emine Ebru (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Cosinor analizi bir doğrusal regresyon modelidir. Bu çalışmada amaç, Cosinor analizi yöntemini tanıtmak sağlık alanında kullanımına yönelik bir örnek sunmaktır. Önceden belirlenmiş bir zaman diliminde ölçülmüş olarak elde ...
  • Yapay Sinir Ağları ile Robotik Cerrahi Operasyonu Geçirmiş Prostat Kanserli Bireylerde Nüks Durumunun İncelenmesi 

   AKTAŞ GÖKÇE, Hatice (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Klasik istatistiksel yöntemler ile büyük veri kümelerini analiz etmek zor olduğu için, çeşitli veri madenciliği yöntemleri geliştirilmiş ve bilgisayar programcılığı yardımıyla analiz yapmak daha uygulanabilir hale gelmiştir. ...