Now showing items 1-2 of 1

    : Adipojenik, akut miyeloid lösemi, fitohemaglütinin, hücresel canlılık, mezenkimal stromal hücre, osteojenik (1)
    Adipogenic, acute myeloid leukaemia, phytohemaglutinin, cell viability mesenchymal stromal cells, osteogenic (1)