Show simple item record

dc.contributor.advisorÖZGÜNER, Meltem
dc.contributor.authorPİŞKİN, İlkay
dc.date.accessioned2020-03-11T06:34:36Z
dc.date.available2020-03-11T06:34:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1677
dc.description.abstractkut miyeloid lösemi (AML), çocukluk çağında sık görülen lösemi tiplerindendir ve kemik iliğinde anormal blastların birikimi ile karakterize edilmektedir. Çalışmamızda AML hastalarının kemik iliğinden alınan MKH'ler ile sağlıklı bireylerin kemik iliğinden alınan MKH'lerin biyolojik ve immünolojik karşılaştırılması yapıldı. Çalışmamız 7 AML hastası ve 7 sağlıklı verici ve 1 sağlıklı mononükleer hücre vericisi (MNC) olmak üzere toplam 15 birey üzerinden yürütülmüştür. MKH'lerin morfolojik, popülasyonun ikiye katlanması (PD), adipojenik ve osteojenik farklılaşması ve hücresel canlılığı incelenmiştir. AML hastaları ve sağlıklı MNC vericisinin periferik kanlarından izole edilen MNC'lerin T hücre aktivasyon belirteçlerinden (CD3, CD4, C25, CD69 ve HLA-DR) kapılama pozitif/pozitif olanların yüzdelerine flow sitometri cihazı ile bakılmıştır. En son deney aşamasında MNC ile etkileşime giren MKH'nin hücresel canlılıkları yüzdece değerlendirilmiştir. PD değerlerinin AML hastaları ile sağlıklı bireylerde benzer olduğu tespit edilmiştir (z= 1.074; p=0.394). PHA eklenen ve PHA eklenmeyen kuyucuklarda, CD değişken değerlerine ait sonuçlar benzerdir (p>0.05). AML hastalarına ait kuyucuklarda hücresel canlılık değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (x2= 2.184; p=0.823). Sağlıklı bireyler için elde edilen hücresel canlılık değerleri tüm kuyucuklar için benzerdir (x2= 10.714; p=0.057). Kuyucuk 2'de sağlıklı bireyden elde edilen değerler, AML hastalarından elde edilen hücresel canlılık değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (z= 2.246; p=0.026).tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subject: Adipojenik, akut miyeloid lösemi, fitohemaglütinin, hücresel canlılık, mezenkimal stromal hücre, osteojeniktr_TR
dc.subjectAdipogenic, acute myeloid leukaemia, phytohemaglutinin, cell viability mesenchymal stromal cells, osteogenictr_TR
dc.titleÇocukluk Çağı Akut Miyeloid Lösemilerinde Kemik İliğinden Köken Alan Mezenkimal Stromal Hücrelerin Biyolojik ve İmmünolojik Özellikleritr_TR
dc.title.alternativeThe biological and immunological properties of mesencyhmal stromal cells derived from bone marrow in childhood acute myeloid leukaemiatr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü / Kanser Biyolojisi Anabilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record