Show simple item record

dc.contributor.advisorÇALIK VAR, Esra
dc.contributor.authorERARABACIOĞLU, Ertan
dc.date.accessioned2020-05-14T08:10:08Z
dc.date.available2020-05-14T08:10:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1758
dc.description.abstractBu araştırmada, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evleri sitesi ve çocuk evlerindeki bakım elemanlarının problem çözme ve empatik becerileri incelenmiştir. Bakım elemanları; çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal, bilişsel ve manevi gelişiminde en fazla etkisi olan kişilerdir. Araştırmanın örneklemini ise bu çocuk evleri sitesi ve çocuk evlerinde görev yapan ve basit tesadüfü yöntemle seçilen bakım elemanından araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 322 kadın, 16 erkek bakım elemanı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan "Anket Formu", "Problem Çözme Envanteri" ve "Empatik Eğilim Ölçeği"nin Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evleri sitesi ve çocuk evlerindeki katılımcılara uygulanması yoluyla elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesi SPSS 23.0 paket program ile yapılmıştır. Bakım elemanlarının sosyo-demografik bilgilerine, problem çözme becerilerine ve empatik eğilimlerine ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır. Regresyon analizine göre Empatik Eğilim alt boyutunun ve ben merkezci eğilimin problem çözmeyi anlamlı olarak yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Problem çözme becerisi ile öğrenim düzeyleri, çalışılan kuruluş türü, görev yapılan yaş grubu, sorumluluktaki çocuk sayısı arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Bakım elemanlarının çoğunlukla "Çocuk Psikolojisi", "Çocuk ve Ergen Psikolojisi", "Bakım Yöntemleri", "Gelişim Dönemleri" ve "Özel Eğitim" alanında hizmet içi eğitime gereksinim duyduklarını belirtmektedirler. Çalışma çocuk evleri sitesi ve çocuk evlerinde bakım elemanlarının problem çözme ve empatik eğilimlerinin incelenmesi açısından önemlidir. Bakım elemanları istihdam edilirken problem çözme ve empatik eğitim becerilerine sahip olanların tercih edilmesi önerilmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectBakım Elemanı, Çocuk, Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi, Empati, Problem Çözmetr_TR
dc.subjectCare Staff, Children Protection Institution, Children Protection Institution Site, Empathy, Kid, Problem Solvingtr_TR
dc.titleÇocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evlerindeki Bakım Elemanlarının Problem Çözme ve Empatik Becerileritr_TR
dc.title.alternativeProblem Solving and Empathic Skills of Care Staff in Children's Homes Site and Children's Homestr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record