Show simple item record

dc.contributor.advisorDUMAN, Nurdan
dc.contributor.authorTARGAN ÇALIŞ, Şirin
dc.date.accessioned2020-05-14T09:01:51Z
dc.date.available2020-05-14T09:01:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1762
dc.description.abstractKadına yönelik şiddet üzerinde çokça çalışılmış önemli bir sosyal sorundur. Bu bağlamda Türkiye'de kadına yönelik şiddetin farklı türlerine ilişkin pek çok araştırma bulunmaktadır. Şiddet, kadınların kadın konukevine gelme nedenleri arasında birincil konumdadır. Ancak pek çok kadın maruz kaldığı şiddetten kurtulmak amacıyla kadın konukevlerine başvurmayı son çare olarak düşünmektedir. Kadınlar şiddet dışındaki nedenlerden dolayı da konukevlerine başvurabilmektedir. Kadın konukevleri bu noktada kadını koruma altına almak için güvenli bir ortam sağlamaktadır. Bu çalışma şiddet başta olmak üzere ev ve aile sorunlarıyla karşılaşarak kadın konukevine yerleşmiş kadınların konukevi öncesi yaşam deneyimlerini kadınların sosyal destek sistemleri bağlamında ele almak, kadınların gelecek yaşamlarından ne gibi beklentilere sahip olduğunu ortaya koyarak bu alandaki literatüre katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma tasarımına dayalı olarak yapılan bu çalışma kapsamında Ankara il merkezinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki üç kadın konukevinde en az bir aydır kalmakta olan ve gönüllülük esasına göre araştırmaya katılmayı kabul eden 20 kadınla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular konukevlerinde kalan kadınların ağırlıklı olarak düşük eğitim seviyesinde, erken yaşta evlenmiş, çalışma hayatına katılmamış ve çocuk sahibi kadınlardan oluştuğunu göstermiştir. Kadınların çoğu uzun süreli aile ve evlilik sorunları bulunmaktadır ve çeşitli biçimlerde şiddete maruz kalmıştır. Kadınların konukevine gelme nedenleri arasında şiddetten kaçma, sosyal destek alamama, maddi yetersizlikler ve barınma ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Kadınların gelecek yaşamlarındaki temel arzuları iş bulup çalışabildiği ve kendi hayatını kurabildiği yeni bir hayata sahip olmaktır. Kadınların bu özgürleşme isteklerine cevap verecek bireysel ve kurumsal düzeyde hizmetlerin sunulması önem kazanmaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectKadına yönelik şiddet, kadın konukevi, sosyal destek, kadınların gelecek beklentisitr_TR
dc.subjectViolence against women, women’s shelter, social support, future expectations of womentr_TR
dc.titleKadın Konukevlerinde Kalan Kadınların Sosyal Destek Sistemleri ve Gelecek Beklentileritr_TR
dc.title.alternativeSocial Support Systems and Future Expectations of Shelter-residing Womentr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları Anabilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record