Show simple item record

dc.contributor.advisorKORKMAZ, Hakan
dc.contributor.authorBİLGİSU ERKEN, Şeyda
dc.date.accessioned2020-05-14T09:35:41Z
dc.date.available2020-05-14T09:35:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1767
dc.description.abstractBu çalışmada amacımız; prelingual ve postlingual dönemde işitme kaybı gelişmiş ve koklear implant uygulanan hastaların implantasyon öncesi ve sonrasında işitsel algı test sonuçlarının retrospektif olarak incelenmesidir. Dosyası incelenen 224 hastadan çalışmaya dahil edilme kriterine sahip 99 hastanın verileri değerlendirilmiştir. Hastalar öncelikle konjenital işitme kayıplı prelingual ve postlingual dönemde işitme kaybı gelişen hastalar olmak iki gruba ayrılmıştır. Prelingual 80 hasta ve postlingual 19 hastanın preoperatif ve postoperatif işitsel algı testleri karşılaştırılmıştır. Çalışmaya dahil edilen prelingual ve postlingual işitme kayıplı hastalar; cinsiyetleri, implantın uygulandığı taraf, uygulanan implantın markası, prelingual hastalar; implantasyon yaşları, akraba evliliği varlığı, implantasyon sonrası takip süreleri, operasyon öncesi işitme cihazlı serbest alan ortalamaları ayrıca postlingual işitme kayıplı hastalar işitme cihazı kullanım süreleri, tanı ile implantasyon arasında geçen süre açısından incelenmiş tüm bu parametrelerin preoperatif ve postoperatif işitsel algı test sonuçlarına etkileri değerlendirilmiştir Prelingual ve postlingual dönemde implante olan tüm hastalarda operasyon öncesi ve sonrası işitsel algı test sonuçlarında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). İmplantlandırmanın prelingual veya postlingual dönem işitme kayıplılarda farka sebep olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Prelingual ve postlingual hastalarda; cinsiyetin, uygulanan implantın taraf ve markasının, prelingual hastalarda; akraba evliliğinin, operasyon öncesi işitme cihazlı serbest alan ortalamalarının postlingual hastalarda ise işitme cihazı kullanım süresinin, tanı ile implant arasında geçen sürenin istatistiksel olarak anlamlı farka sebep olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Prelingual hastalarda, implantasyon öncesi implantasyon yaşlarına göre 48 ay ve üzeri yaş grubunda Ling 6 ses testi, MTP ve MAIS envanterinde diğer yaş grupları ile istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken (p<0.05), implantasyon sonrası bu farkın kapandığı saptanmıştır (p>0.05). İmplantlandırma sonrası takip süresi açısından sadece MAIS envanterinde 24 aydan kısa ve uzun takiplerde anlamlı fark saptanmış (p<0.05). Koklear implant ile tüm hasta gruplarında işitsel algıda iyileşme elde edilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectİşitsel algı, koklear implant, postlingual, prelingualtr_TR
dc.subjectAuditory perception, cochlear impant, postlingual, prelingualtr_TR
dc.titlePrelingual ve Postlingual İşitme Kayıplı Bireylerde Koklear İmplantın İşitsel Algı Test Sonuçları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeAssessment of The Effect of The Cochlear İmplant on Auditory Percption Test Results in Patients with Prelingual and Postlingual Hearing Losstr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü / Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record