Show simple item record

dc.contributor.advisorTÜZER, Hilal
dc.contributor.authorKARATAŞ, Çağla
dc.date.accessioned2020-06-01T13:14:47Z
dc.date.available2020-06-01T13:14:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1828
dc.description.abstractAraştırma hemşirelik öğrencilerine temas izolasyonlu hasta bakımına yönelik standart hasta kullanılarak verilen eğitimin öğrencilerin özgüven ve memnuniyetlerine etkisini araştırmak amacıyla yarı deneysel olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü' nde 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören ''Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği'' dersini alan 30 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada öğrencilerin temas izolasyonlu hastaya bakım konusu hakkındaki bilgilerini değerlendirmek için amacıyla öntest uygulanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin (n=30) ilk performansları düşük gerçeklikli simülatör ile çalışırken öğrenci değerlendirme rehberiyle değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonrasında öğrencilere temas izolasyonlu hastaya yaklaşımla ilgili anlatım ve demonstrasyon yöntemi ile teorik eğitim verilmiştir. Araştırmaya katılan her bir öğrenci temas izolasyonlu hasta bakımına yönelik uygun senaryo eşliğinde standart hasta ile uygulama yapmıştır. Standart hasta ile yapılan uygulama esnasında video kaydı yapılmıştır. Uygulama tamamlandıktan sonra öğrencilerle 5'er kişilik gruplar halinde çözümleme oturumu gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda tüm öğrenciler Öğrenmede Öğrenci Memnuniyeti ve Özgüven Ölçeğini uygulayarak uygulamaya yönelik memnuniyet ve özgüven değerlendirmelerini yapmıştır ve öğrencilere sontest yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Shapiro Wilk's'den yararlanılmıştır. İki bağımlı değişken arasındaki farklılık incelenirken Paired-t Testi kullanılmıştır. Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin bilgi puanları incelendiğinde standart hasta uygulaması sonrası son test puanlarının ön test puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin performans puanları incelendiğinde eğitim sonrası performans puanlarının eğitim öncesi performans puanlarından anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (p<0,05). Çalışmaya katılan öğrencilerin özgüven ve memnuniyet puanları arasında anlamlı bir ilişki görülmektedir (p < 0,05, r = 0, 538). Öğrencilerin bilgi puanı arttıkça özgüven puanı da artmıştır. Araştırmanın sonucuna göre standart hasta uygulamasının hemşirelik eğitim programlarında uygulanması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Eğitimi, Simülasyon, Standart Hasta,Temas İzolasyonutr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectHemşirelik Eğitimi, Simülasyon, Standart Hasta,Temas İzolasyonutr_TR
dc.subjectNursing Training, Simulation, Standardized Patient, Contact Isolationtr_TR
dc.titleTemas İzolasyonlu Hastada Simülasyona Dayalı Eğitimin Öğrencilerin Özgüven ve Memnuniyetine Etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe Effect of Simulation-Based Training for a Patient Under Contact Isolation on The Self-Confidence and Satisfaction of Studentstr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record