Recent Submissions

  • Stratejik Kararların Alt-Optimalliği Üzerine 

    Ilter, H. Kemal (İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2013)
    Son yıllarda, bilişim sistemleri, teknolojik sistemler ve yenilik konularında, işletmenin stratejik uyumunun belirlenmesi ve bu uyumun sayısallaştırılması kuramsal açıdan önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, işletmenin ...