Now showing items 1-8 of 8

  • Birinci Basamakta Obeziteye Yaklaşım 

   TAM, Abbas Ali; ÇAKIR, Bekir (Ankara Medical Journal, 2012-01)
   Obezitenin prevalansı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Obezite modern yaşantının doğal bir sonucu olarak görünmekte ve kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, Tip 2 Diyabetes Mellitus gibi hastalıklarla ...
  • Cerrahi Hastalarda Malnütrisyon ve Beslenme Desteği 

   DUMLU, Ersin; BOZKURT, Birkan; TOKAÇ, Mehmet; KIYAK, Gülten; ÖZKARDEŞ, Alper; YALÇIN, Samet; KILIÇ, Mehmet (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
   Malnütrisyon, cerrahi hastalarda mortalite ve morbiditeyi etkileyen önemli bir unsurdur. Bireyin gereksinimleri ve cerrahi durumuna bağlı olarak, beslenme oral takviyeler, enteral veya parenteral yoldan sağlanabilir. Enteral ...
  • Ceza İnfaz Kurumlarında Diyabet Yönetimi 

   AYHAN, Duygu; KAHVECİ, Rabia; KOÇ, Esra; SENCAN, İrfan; KASIM, İsmail; ÖZKARA, Adem; GÜLER, Serdar (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Birçok ülkede ölüme neden olan hastalıklar içinde beşinci sırada yer alan diyabet, günümüzde çok büyük bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Diyabetin toplumun her kesiminde önlenmesi için azami gayret gösterilmeli ve bunun ...
  • Hipertansiyon İçin Birinci Basamak Kullanımına Yönelik Kanıta Dayalı Bir Rehber Çalışması 

   KILIÇ, Tuncer; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Hipertansiyon sistolik kan basıncının 140 mm Hg, ve/veya diyastolik kan basıncının 90 mm Hg’nın üzerinde olmasıyla giden hastalıktır. Dünya’da en önde gelen ölüm nedenidir. Yüksek prevelansı nedeniyle birinci basamakta en ...
  • Mide Kanseri, Mide Kanseri Taramaları ve Mide Kanserinden Korunma 

   ALACALI, Mehmet (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Mide kanseri ülkemizde sıklığı artan kanser türlerindendir ve bu konuya önem verilmesi gereklidir. Bu nedenle bu makalede mide kanseri ve ilişkili faktörler, korunma ve tarama yöntemleri hakkında genel bilgi vermek amaçlanmıştır.
  • Osteoartrite Güncel Yaklaşım 

   ATALAY, Sevgi Gümüş; ALKAN, Berat Meryem; AYTEKİN, Mahmut Nedim (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
   Osteoartrit (OA), başta kıkırdak olmak üzere eklemi oluşturan bütün yapıları etkileyen ilerleyici, inflamatuvar olmayan bir eklem hastalığıdır. OA sıklığı yaşla artmakta olup, tanı klinik ve radyolojik bulgular ile ...
  • Özel Virüs Aşıları - 1 

   SİVASLIOĞLU, Selda (Ankara Medical Journal, 2012-01)
   Bağışıklamada amaç; toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile korunabilir hastalıkların önüne geçmektir. Rutin aşı takvimimizde olmayan ancak toplumda sık gördüğümüz hastalıklara karşı virüs aşıları mevcuttur.
  • Türkiye’de Folik Asit Perikonsepsiyonel Olarak Kullanılmalı Mıdır? 

   AVSAR, Ayşe Filiz; KAYA, Serdar; KAYA, Başak (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Gebelikte folat eksikliği ile nöral tüp defektleri (NTD) ve bazı konjenital anomaliler arasında ilişki kuran birçok çalışma mevcuttur. Nöral tüp defektlerinin önlenmesinde folik asit proflaksisin ne şekilde yapılacağı ...