Now showing items 1-2 of 2

  • İsviçre Borçlar Kanunu/Or 2020’ye İlişkin Eleştirel Düşünceler 

   KAYA, Ümmühan (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2017-07-31)
   Beş yıllık süre zarfında, İsviçre’nin tüm fakültelerinde yer alan hukukçular, İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü ve Prof. Dr. Claire Huguenin ile Prof. Dr. Reto M. Hilty başkanlığında oluşturulan Federal Adalet ...
  • Tek Taraflı Deklarasyon : Politika ve Uygulama 

   DEĞERLİ, Yavuz Selim (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016-07-15)
   Tek taraflı deklarasyon öyle bir deklarasyondur ki, davalı devlet tarafından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önündeki bir davada, dostane çözüm görüşmelerinin başarısızlığı sonrasında, Mahkemeye sunulabilir. Taraf ...