Now showing items 1-20 of 256

  • Osteoartrite Güncel Yaklaşım 

   ATALAY, Sevgi Gümüş; ALKAN, Berat Meryem; AYTEKİN, Mahmut Nedim (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
   Osteoartrit (OA), başta kıkırdak olmak üzere eklemi oluşturan bütün yapıları etkileyen ilerleyici, inflamatuvar olmayan bir eklem hastalığıdır. OA sıklığı yaşla artmakta olup, tanı klinik ve radyolojik bulgular ile ...
  • Correlation Of Lipid Profile And Diet With Premature Coronary Heart Disease In Kirkuk City-Iraq 

   TAHİR, Suhela Shams El-deen; KADİR, Mohammed Abdul-aziz; JALAL, Nihad Abdul Jabar (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
   This study was carried out on 160 patients with documented coronary heart disease (CHD) who attended the private medical clinics in Kirkuk city during the period from beginning of August 2009 to the end of July 2011. Their ...
  • 11 Yaş Çocuklarında Diş Gelişimi Metodunun Geliştirilmesi 

   SAĞIR, Seçil; GÜNGÖR, Kahraman (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
   Amaç: Yetişkin olmayan bireylerin iskelet kalıntılarında, yaş tahminindeki en güvenilir yöntemlerden birinin diş gelişim aşamaları olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı; on bir yaşındaki canlı bireylerden elde edilecek ...
  • Zor İyileşen Alt Ekstremite Yaralarının Tedavisinde Negatif Basınçlı Yara Tedavi Yönteminin Etkinliği ve Sonuçları 

   AYGÜN, Hayati; ÇAKAR, Albert; ATİLLA, H. Atıl; IRLAYICI, T. Bilgin; AYTEKİN, Mahmut Nedim; AĞIR, İsmail; İSLAM, Cihangir (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
   Amaç: Alt ekstremitelerin kronik enfekte yaraları, ortopedi pratiğinde sıkça karşılaşılan ve birden fazla etyolojiye bağlı oluşan, ciddi morbidite ve mortalite nedenleridir. Etyolojisi ne olursa olsun fizyopatolojisinde ...
  • Correlation Of Lipid Profile And Diet With Premature Coronary Heart Disease In Kirkuk City-Iraq 

   TAHİR, Suhela Shams El-deen; KADİR, Mohammed Abdul-aziz; JALAL, Nihad Abdul Jabar (Ankara Medical Journal, 2013-01)
   This study was carried out on 160 patients with documented coronary heart disease (CHD) who attended the private medical clinics in Kirkuk city during the period from beginning of August 2009 to the end of July 2011. Their ...
  • Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması 

   ÇOLAK, Selim; ÖZTÜRK, Levent; KÜRKÇÜOĞLU, Bekir; UĞUR, Gökçer; BUT, Abdülkadir (Ankara Medical Journal, 2013-01)
   Amaç: İnhalasyon anesteziklerinin ve intravenöz anestezik ilaçların kan glukoz seviyelerine etkileri uzun zamandır araştırılan konular arasındadır. Ancak nispeten yeni ajanlar olan sevofluran ve desfluran ile bu etkileri ...
  • Pimekrolimus’un Kullanıldığı Bir Vitiligo Olgusu 

   YAYLA, Muhteşem (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Vitiligo; melanin pigmentinin kaybı sonucu deride beyazde pigmente yamalı plakların oluştuğu bir deri hastalığıdır. Klasik tedavi, topikal steroidler, fototerapi ve fotokemoterapiyi içerir. Askomisinden derive pimekrolimus, ...
  • Safra Taşı İleusunda Direkt Grafi ve BT Bulguları 

   ÇULLU, Neşat; YİĞİT, Emel; KARAKAŞ, Ekrem; DOĞAN, Mehmet; DOĞAN, Sümeyra (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Safra taşı ileusu, bir fistül aracılığıyla bağırsak lümenine safra taşı geçmesinden kaynaklanan mekanik barsak tıkanıklığıdır. Safra taşı ileusu tanısı zor olabilen, nadir görülen bir durumdur. Abdominal bilgisayarlı ...
  • Intraneural Ganglion of the Tibial Nerve 

   KÜÇÜKDURMAZ, Fatih; AYTEKİN, Mahmut (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Ganglion cysts of tibial nerve is very rare. We present a 24 y/o male with a prominent mass at the posteromedial side of the ankle joint. He experienced an intermittent mild numbness and vague pain at the plantar and medial ...
  • An Atypical Craniocervical Firearm Injury Without Neurological Deficit: A Case Report 

   ÇAVUŞ, Umut; KIRAR, Fatih; BAYRAM, Mehtap; EREN, İmam; ALP, Sinem (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Head and neck regions include many vital anatomical structures; therefore, firearm injuries of these regions threaten life more commonly than the other anatomical regions. In spite of the bullet’s heading towards the ...
  • Hipertansiyon İçin Birinci Basamak Kullanımına Yönelik Kanıta Dayalı Bir Rehber Çalışması 

   KILIÇ, Tuncer; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Hipertansiyon sistolik kan basıncının 140 mm Hg, ve/veya diyastolik kan basıncının 90 mm Hg’nın üzerinde olmasıyla giden hastalıktır. Dünya’da en önde gelen ölüm nedenidir. Yüksek prevelansı nedeniyle birinci basamakta en ...
  • Ceza İnfaz Kurumlarında Diyabet Yönetimi 

   AYHAN, Duygu; KAHVECİ, Rabia; KOÇ, Esra; SENCAN, İrfan; KASIM, İsmail; ÖZKARA, Adem; GÜLER, Serdar (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Birçok ülkede ölüme neden olan hastalıklar içinde beşinci sırada yer alan diyabet, günümüzde çok büyük bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Diyabetin toplumun her kesiminde önlenmesi için azami gayret gösterilmeli ve bunun ...
  • Mide Kanseri, Mide Kanseri Taramaları ve Mide Kanserinden Korunma 

   ALACALI, Mehmet (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Mide kanseri ülkemizde sıklığı artan kanser türlerindendir ve bu konuya önem verilmesi gereklidir. Bu nedenle bu makalede mide kanseri ve ilişkili faktörler, korunma ve tarama yöntemleri hakkında genel bilgi vermek amaçlanmıştır.
  • Türkiye’de Folik Asit Perikonsepsiyonel Olarak Kullanılmalı Mıdır? 

   AVSAR, Ayşe Filiz; KAYA, Serdar; KAYA, Başak (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Gebelikte folat eksikliği ile nöral tüp defektleri (NTD) ve bazı konjenital anomaliler arasında ilişki kuran birçok çalışma mevcuttur. Nöral tüp defektlerinin önlenmesinde folik asit proflaksisin ne şekilde yapılacağı ...
  • İlkokul Çocuklarında Çanta Taşıma, Bilgisayar Kullanma Alışkanlığı ve Postür 

   PARLAK DEMİR, Yasemin; ÇIRAK, Yasemin; DALKILINÇ, Murat; YILMAZ, Gül; URAŞ, İsmail; KÖMÜRCÜ, Mahmut (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Amaç: Çalışmanın amacı, ilkokul çocuklarında çanta taşıma şekli, bilgisayar kullanım sıklığı, postür bozuklukları ve buna bağlı ağrı şiddetini ve yerini belirlemektir. Yöntem: Yaşları 7-11 arasında değişen 347 ...
  • Transperitoneal Laparoskopik Donör Nefrektomi Deneyimlerimiz ve Karşılaştığımız Komplikasyonlar 

   GÖK, Alper (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Amaç: Transperitoneal laparoskopik donör nefrektomi (LDN) deneyimlerimizi, karşılaştığımız komplikasyonları ve bu komplikasyonlara yaklaşımımızın sunulması. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2011 yılı içerisinde tek ...
  • Yeni Tespit Tip 2 Diyabetik Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Bileşenlerinin Değerlendirilmesi 

   OKTAY, Muhammet; OKTAY, Gülseren; ERTEKİN, Yusuf; SÖNMEZ, Cemil; SÖNMEZ, Feruze (Ankara Medical Journal, 2012-04)
   Amaç: Çalışmayı yeni tespit edilen veya hiç tedavi almamış tip 2 diyabetik hastalarda metabolik sendrom ve bileşenlerinin sıklığını ve ilişkisini belirleyebilmek amacıyla planladık. Metod: Çalışmaya alınan 220 diyabetik ...
  • Editöre Mektup 

   GÖRPELİOĞLU, Süleyman (Ankara Medical Journal, 2012-03)
  • Safra Taşı İleusu: Olgu Sunumu 

   ESER, Metin; GÜRER, Ahmet; KILINÇ, İbrahim; KIYAK, Gülten; DUMLU, Gürkan; DEMİRBAŞ, Bülent (Ankara Medical Journal, 2012-03)
   Safra taşı ileusu ince bağırsak obstrüksiyonlarının nadir bir nedenidir. Kliniğimize karın ağrısı, bulantı ve gaz-gaita çıkaramama şikayeti ile başvuran 66 ve 64 yaşlarında iki hasta akut batın öntanısı ile operasyona ...
  • An Invagination Case Report In An Adult Female Patient 

   YALÇIN, Samet; ÜSTÜ, Yusuf; UĞURLU, Mehmet; UÇAR, Ali; PARLAK, Ömer (Ankara Medical Journal, 2012-03)
   There are many reasons of acute abdomen in adults. Invagination is a very rare one of these reasons. In this study, we are presenting a patient who has been operated by obstetrics and gynecology department with pre-diagnosis ...