Recent Submissions

 • SARAJEVO HERITAGE FLASHBACK: Modernizing Trends in Architecture of Bosnia and Herzegovina at the Beginning of the 20th Century 

  Harrington, Selma; Ćorović, Adi; Obralić, Ahmed (Digital International Journal of Architecture Art Heritage (JAH), 2022-11-25)
  This paper brings to light some more recent and previously inaccessible documents from the Commission to Preserve National Monuments of Bosnia and Herzegovina, focusing on the selection of buildings listed as national ...
 • Cuban heritage: the architecture of the revolution. The importance of awareness 

  Pozzi, Niccolò; Barisone, Matteo (Digital International Journal of Architecture Art Heritage (JAH), 2022-11-25)
  The Cuban Socialist Revolution - one of the most important pages of contemporary Latin American history - deeply changed the internal relationships of the country's political, social and cultural structure. With its ...
 • 3D Architectural Heritage Platform 

  Yörük, Ali Akif; Bülbül, Muhammed Abdullah; Hajismail, Salah (Digital International Journal of Architecture Art Heritage (JAH), 2022-11-25)
  In recent years, efforts to digitalize cultural heritage have increased with the developing technology. With the development of three dimensional (3D) imaging technologies and communication opportunities, the transfer of ...
 • Meeting Room Acoustic Design in the Historical Building: The Example of Istanbul University Faculty of Science and Letters Building 

  Bozkurt, Tarık Serhat (Digital International Journal of Architecture Art Heritage (JAH), 2022-11-25)
  In the restoration of historical buildings, the characteristics of the original period and the design decisions of the original period should be preserved. The rich interior volumes of historical buildings should not be ...
 • Çintamani Motifinin 21. Yüzyıl Tezhip Eserlerinde Kullanımı 

  Köse, Fatma; Şahin, Cengiz (Digital International Journal of Architecture Art Heritage (JAH), 2022-11-25)
  Bu makale çintamani motifinin tarihsel kökenini ve gelişim sürecini araştırır. Çintamani motifinin türemesi ona yüklenilen anlam doğrultusunda olmuş, her kültürde ifadesi ve sembolize ettiği şeyler farklılaşmıştır. Türk ...
 • الحفاظ أم إعادة الإعمار بعد الصراع: تحليل معايير وقيم التراث الثقافي السوري 

  Hajismail, Salah; Morezzi, Emanuele (Digital International Journal of Architecture Art Heritage (JAH), 2022-11-25)
  أثرت سنوات الصراع في سوريا على التراث الثقافي بشدة وهددت القيم الاجتماعية والرمزية. هذا البحث يوضح أولا وضع مدينة حلب الحالي، من خلال عرض بعض الحالات ذات القيمة الثقافية العالية لمبان تضررت من الصراع ، وبعضها انهار تماما، ...
 • فهم العالقة بين التنوع العرقي والفراغات العامة: تحليل مرجعي 

  ZIVALI, Tülay (Digital International Journal of Architecture Art Heritage, 2022)
  الملخص يمكن رؤية عالقة "الجمهور" - األفراد في المجتمع وانخراطهم مع بعضهم البعض - في أوضح صورها في قلب المدن ؛ في الفراغات العامة. ساهم العديد من العلماء من مختلف التخصصات على مر السنين بأبحاث مكثفة حول هذه الفكرة. تقدم ...
 • The State of Recovery Housing in New Orleans After Katrina Hurricane, 2005 

  ALKADRİ, Muhammet Halit (Digital International Journal of Architecture Art Heritage, 2022)
  The housing issue is considered one of the central and important issues in the recovery process after natural disasters in the short and long term. This paper discusses the location of the city of New Orleans, its urban ...
 • 3-Boyutlu İnşaat Yazımı ile Hızlı ve Güvenilir Barınma Çözümleri 

  SARI, Ramazan; ÇALIŞKAN, Ekrem Bahadır (Digital International Journal of Architecture Art Heritage, 2022)
  Amaç: 3-B inşa yazımı teknoloji ve yönteminin acil barınma merkezi kurulumunda kullanılmasının getireceği fırsatlar, potansiyeller ve engeller öneri bir senaryo üzerinden araştırılmıştır. Metodoloji / Yaklaşım: 3-B inşa ...
 • Muqarnas 

  TURAN, Yasemin; ŞAHİN, Cengiz (Digital International Journal of Architecture Art Heritage, 2022)
  Muqarnas, which is one of the basic parts of traditional Islamic architecture and Islamic art, has its own important features in terms of usage areas. Although from the perspective of Islamic art history, Islamic architecture ...
 • Camps of NW Syria and Winter Floods 

  MUSHTAHA, Amouna; DİLSİZ, Abdullah (Digital International Journal of Architecture Art Heritage, 2022)
  In light of the great number of displaced people in the camps of northwest Syria, and the sudden disasters that occur in these camps, such as floods resulting from heavy rains and strong winds in winter, it seems that the ...
 • Anglikan Siyaset Düşüncesinde Devlet Kavramına Farklı Yaklaşımlar: Bütüncül Devlet, Çoğulcu Devlet ve Sosyal Devlet Anlayışının Anglikan Yorumları 

  COSKUN, Hacer (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2022-06-30)
  Anglikan siyasi düşüncesi, kurulduğu günden beri, yaşanan siyasi ve toplumsal olayları yorumlayarak diğer Hıristiyan siyasi düşüncelerinden farklı anlayış geliştirmiştir. Siyaseten kurulmuş bir resmi kilise olarak, siyasi ...
 • Oyun Teorisi Bağlamında Suriye İç Savaşının Geleceği 

  ŞAHİNER, Mustafa Kürşat; ÖZBUĞDAY, Fatih Cemil (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2022-06-30)
  Dünya tarihinin her döneminde, grupların, klanların, milletlerin birbiriyle olan mücadelesine rastlamak mümkündür. Bu mücadeleler kimi zaman iki farklı devlet arasında, kimi zaman da aynı devlet içerisindeki farklı gruplar ...
 • Çin ve 21. Yüzyıl Yeni Dünya Düzeninin Alternatif Tılsımları: Çin, Batı Kökenli Olmayan Yumuşak Güç Modelini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor? 

  ISLAM, Md Nazmul (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2022-06-30)
  Yumuşak güç, zorlama olmadan elde edilebilen çekim gücüne dayalı modeldir. Yumuşak güç stratejisi geçmişte liberal hegemonik politika yaklaşımı ile rasyonel olarak kullanılmakla birlikte, son yirmi yılda batının liberal ...
 • İran Kürt Siyasi Hareketinde Öncü Aktör Olarak İran Kürdistan Demokrat Partisi 

  BALCI, Çağatay (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2022-06-30)
  Etnik-ayrılıkçı motivasyona sahip olan silahlı gruplar, ilgili etnik grubun ve kimliğin temsilciliği iddiası ile birlikte “koruyuculuk” ve alternatif bir “siyasal yapı inşacılığı” imajlarını da yansıtmaya çalışmaktadırlar. ...
 • Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi 

  BALTACI, Alişan; SAKAR, Zeynep Müjde (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2022-06-30)
  2002 yılında Türk Hukuk’unda ilk defa tanımlanmış olan Göçmen Kaçakçılığı Suçu, bireyin ikamet ettiği ülkeden görece çeşitli açılardan daha iyi imkânlara sahip başka bir ülkeye yasadışı yollardan gitmek için bu alanda ...
 • Türkiye Göç ve İnsan Hareketlilikleri Yıllık Raporu - 2021 

  SAĞIROĞLU, Ali Zafer; ÜNSAL, Ramazan; ÖZENCİ, Furkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2022-08)
  GİRİŞ Türkiye coğrafi konumu nedeniyle göç ve insan hareketlilikleri açısından “nev’i şahsına münhasır” bir durumdadır. Son yıllarda Türkiye’nin göç karakterine, transit özelliğinin yanında hedef ülke olma özelliği de ...
 • Farklı tarımsal üretim yöntemleri sonucu elde edilen ürün kalitesi analizi için sürdürülebilir melez bulanık ÇKKV yaklaşımı uygulaması 

  Özdemir, Yavuz Selim; Savalan, Şeyda (Journal of Turkish Operations Management, 2022-06-30)
  Son yıllarda, bilinçli nüfusun artışı tarımsal üretim yöntemlerine dayanarak elde edilen ürün kalitesinin irdelenme gerekliliği artırmaktadır. Tarımsal üretim sonucu elde edilen ürün kalitesiyle ilgili çeşitli yaklaşımlar ...
 • Dağıtık üretim içeren dağıtım şebekesi genişleme problemi için yeni bir matematiksel model 

  Yurtsever, Ayşenur; Dengiz, Berna; Çakır, Burçin; Karaoğlan, İsmail (Journal of Turkish Operations Management, 2022-06-30)
  Hızlı gelişen teknolojiye, dünya nüfusunun artmasına ve elektrifikasyon çalışmalarına bağlı olarak elektrik enerjisine olan talep artış göstermektedir. Mevcut elektrik şebekesi ile yeni açılan yerleşim ve sanayi bölgelerinin ...
 • Dengeli iş yükü ataması için şoför çizelgeleme problemi: Bir lojistik firmasında uygulama 

  Şeker, Ömer; Alakaş, Hacı Mehmet; Cürebal, Ahmet; Eren, Tamer (Journal of Turkish Operations Management, 2022-06-30)
  Türkiye’de son yıllarda e-ticaret, yeni ürünlere olan ilginin artması gibi nedenlerden dolayı lojistik sektöründe de iş yükü artmıştır. Ürünlerin üretim noktasından tüketim noktasına kadar ki sürecinde depolama, taşıma, ...

View more