Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün bir yayın organı olan dergimiz, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ile Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil-Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Klinik Psikoloji, Odyoloji, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Spor Bilimleri ve diğer tüm Sağlık Bilimleri disiplinlerinde araştırma ve derleme makaleleri, laboratuvar çalışmaları, metodolojik çalışmalar, epidemiyolojik araştırmalar ile vaka raporları ve editöre mektup türünde yayınları içeren, ulusal ve uluslararası hakemli bir dergidir. Yayın dili Türkçe ya da İngilizce olan dergi, yılda üç kez elektronik ortamda yayınlanmaktadır.

Collections in this community

Recent Submissions

View more