Recent Submissions

 • İleri Haftada Sezeryan Skar Gebeliği Yönetimi, Olgu Sunumu 

  DESDİCİOĞLU, Raziye; YEGİN, Gülin Feykan; TÜRKER, Gonca; AVŞAR, Filiz (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2020-10)
  Sezeryan skar gebeliği (SSG) gebelik kesesinin histerotomi skar hattına yerleşmesidir. Sezeryan oranlarında artışa paralel olarak SSG riski giderek artmaktadır. Uterin rüptürü ve kanama gibi mortalitesi yüksek komplikasyonlarla ...
 • Koryokarsinom: Olgu Sunumu 

  NALBANT, Vildan (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2020-10)
  Koryokarsinom; anaplastik trofoblastik dokulardan oluşan, vasküler invazyon içeren, kanama ve nekrozla karakterize, en agresif gestasyonel trofoblastik neoplazidir. 47 yaşında bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri ...
 • Çocukluk Döneminde Cinsel İstismar Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi 

  HIDIR, Melis (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2020-10)
  Amaç: Çocuk cinsel istismarı çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim düzeyi göz önüne alındığında anlamlandıramayacağı, kendi rızası dışında gelişen cinsel eylemlere zorla ya da ikna edilerek dâhil edilmesidir. ...
 • Öfke Kavramı Ve Sağlık Çalışanı Olmak 

  AYDOĞAN, Arzu (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2020-09)
  Öfke ifadesi insanın içinde bulunduğu gerginliği ve stresi dışa yansıtma biçimlerindendir. Özellikle stresli iş ortamında çalışan sağlık çalışanları için öfke ifadesi bireylerin profesyonel tutumlarını ve hasta bakım ...
 • Dünya Sağlık Örgütü’nün Twitter’daki #COVID19 Paylaşımlarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma 

  SARI, Fatma Büşra; GEMLİK, Nilay (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2020-10)
  Giriş: Twitter sağlık otoritelerinin salgın ve kriz durumlarında halkla etkileşime geçmek ve bilgilendirmek için kullandığı önemli bir sağlık iletişim aracıdır. Amaç: Bu çalışmada, Twitter’i kullanımının anlaşılması ve ...