Ankara Medical Journal, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı'na ait hakemli, açık erişimli, güncel süreli bir dergidir. Dergi, yılda dört kez yayınlanmaktadır.

Collections in this community