Now showing items 3-9 of 9

  • Editöre Mektup 

   UĞURLU, Mehmet; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-02)
  • Özel Virüs Aşıları – 2 

   SİVASLIOĞLU, Selda (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Bağışıklamada amaç; toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile korunabilir hastalıkların önüne geçmektir. Rutin aşı takvimimizde olmayan ancak toplumda sık gördüğümüz hastalıklara karşı virus aşıları mevcuttur.Aşılama ...
  • Periton Tüberkülozu Olgusu 

   KARAMAN, Ahmet; ERDEN, Abdülsamet; KARAMAN, Hatice; USLU, Emine; GÜMÜŞ, Ümmügülsüm (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Tüberküloz vakalarının yaklaşık %1-3’ünü oluşturan tüberküloz peritonit artan sıklıkta gözlenmektedir. Karında rahatsızlık hissi, şişlik, kilo kaybı, ateş, tümör belirteçlerinde yükselme ile başvururlar. Hastaların tanısında ...
  • Romatoid Artrit İçin Birinci Basamak Kullanımına Yönelik Kanıta Dayalı Bir Rehber Çalışması 

   ÜSTÜ, Yusuf; UĞURLU, Mehmet (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Romatoid Artrit (RA); dünyada en sık (popülasyonun yaklaşık % 1’i) görülen inflamatuar artrittir. Orta yaşlarda daha çok kadınlarda görülürken (2:1), yaş ilerledikçe bu oran 1:1’e yakın olur. Kadınlarda en sık 50-55 ...
  • Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu 

   DEMİRALP, Cemil; AKKAYA, Hüseyin; DUMAN, Yakup; AKŞAM, Berrak; DEMİRSEREN, Mustafa (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Munchausen Sendromunda hasta kendine ya da başkasına sekonder kazanç gözetmeksizin zarar verir. Öykü ve fizik muayenesi uyumsuz olan hastalar dikkatle değerlendirilmeli, gereksiz müdahalelerden kaçınılarak Psikiyatri ...
  • Toplumun İhtiyaçları Tıp Eğitiminin Yeniden Yapılandırılmasını Gerektiriyor mu? 

   UĞURLU, Ayşe (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Gittikçe artan bilgi yükü Tıp Eğitiminde yeniden yapılanma çalışmalarına zorunlu hale getirmektedir. Tıp Eğitiminde ülkemizde de yoğun değişiklikler yaşanmakta, tıp eğitimi klinik beceri ve tutum kazandırma yönünde uygulamalar ...
  • Üçüncü Atakta Tanı Konulan Bir Gut Vakası 

   KAYHAN TETİK, Burcu; BAYDAR ARTANTAŞ, Aylin; İNCE, Bahar; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Gut hastalığı, hiperürisemi, tekrarlayıcı akut artrit atakları ile seyreden, eklemlerde monosodyum ürat kristallerinin biriktiği bir hastalıktır. Erkeklerde 5-28/1000 kadınlarda 1-6/1000 oranında görülmektedir. Obezite, ...