Now showing items 1-1 of 1

    • Aile Sağlığı Elemanı İçin Yeni Bir Öneri 

      BAYDAR ARTANTAŞ, Aylin; CİHAN, Fatma; UĞURLU, Ayşe; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-02)
      Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini ifade eder. Aile sağlığı ...