Now showing items 1-6 of 6

  • Aile Sağlığı Elemanı İçin Yeni Bir Öneri 

   BAYDAR ARTANTAŞ, Aylin; CİHAN, Fatma; UĞURLU, Ayşe; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini ifade eder. Aile sağlığı ...
  • Allerjik Rinit ve Tedavisi 

   KESKİN, Ahmet (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Allerjik rinit (AR), respiratuar mukozanın inflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Yaşam kalitesi ile beraber okula ve işe devamı da etkiler. Topikal nasal steroidler ortaşid-detli AR’de tedavi seçeneğidir. ...
  • Editöre Mektup 

   UĞURLU, Mehmet; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-02)
  • Özel Virüs Aşıları – 2 

   SİVASLIOĞLU, Selda (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Bağışıklamada amaç; toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile korunabilir hastalıkların önüne geçmektir. Rutin aşı takvimimizde olmayan ancak toplumda sık gördüğümüz hastalıklara karşı virus aşıları mevcuttur.Aşılama ...
  • Romatoid Artrit İçin Birinci Basamak Kullanımına Yönelik Kanıta Dayalı Bir Rehber Çalışması 

   ÜSTÜ, Yusuf; UĞURLU, Mehmet (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Romatoid Artrit (RA); dünyada en sık (popülasyonun yaklaşık % 1’i) görülen inflamatuar artrittir. Orta yaşlarda daha çok kadınlarda görülürken (2:1), yaş ilerledikçe bu oran 1:1’e yakın olur. Kadınlarda en sık 50-55 ...
  • Toplumun İhtiyaçları Tıp Eğitiminin Yeniden Yapılandırılmasını Gerektiriyor mu? 

   UĞURLU, Ayşe (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Gittikçe artan bilgi yükü Tıp Eğitiminde yeniden yapılanma çalışmalarına zorunlu hale getirmektedir. Tıp Eğitiminde ülkemizde de yoğun değişiklikler yaşanmakta, tıp eğitimi klinik beceri ve tutum kazandırma yönünde uygulamalar ...