Now showing items 1-3 of 3

  • Periton Tüberkülozu Olgusu 

   KARAMAN, Ahmet; ERDEN, Abdülsamet; KARAMAN, Hatice; USLU, Emine; GÜMÜŞ, Ümmügülsüm (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Tüberküloz vakalarının yaklaşık %1-3’ünü oluşturan tüberküloz peritonit artan sıklıkta gözlenmektedir. Karında rahatsızlık hissi, şişlik, kilo kaybı, ateş, tümör belirteçlerinde yükselme ile başvururlar. Hastaların tanısında ...
  • Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu 

   DEMİRALP, Cemil; AKKAYA, Hüseyin; DUMAN, Yakup; AKŞAM, Berrak; DEMİRSEREN, Mustafa (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Munchausen Sendromunda hasta kendine ya da başkasına sekonder kazanç gözetmeksizin zarar verir. Öykü ve fizik muayenesi uyumsuz olan hastalar dikkatle değerlendirilmeli, gereksiz müdahalelerden kaçınılarak Psikiyatri ...
  • Üçüncü Atakta Tanı Konulan Bir Gut Vakası 

   KAYHAN TETİK, Burcu; BAYDAR ARTANTAŞ, Aylin; İNCE, Bahar; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-02)
   Gut hastalığı, hiperürisemi, tekrarlayıcı akut artrit atakları ile seyreden, eklemlerde monosodyum ürat kristallerinin biriktiği bir hastalıktır. Erkeklerde 5-28/1000 kadınlarda 1-6/1000 oranında görülmektedir. Obezite, ...