Now showing items 1-1 of 1

    • Üçüncü Atakta Tanı Konulan Bir Gut Vakası 

      KAYHAN TETİK, Burcu; BAYDAR ARTANTAŞ, Aylin; İNCE, Bahar; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-02)
      Gut hastalığı, hiperürisemi, tekrarlayıcı akut artrit atakları ile seyreden, eklemlerde monosodyum ürat kristallerinin biriktiği bir hastalıktır. Erkeklerde 5-28/1000 kadınlarda 1-6/1000 oranında görülmektedir. Obezite, ...