Recent Submissions

 • Editöre Mektup 

  UĞURLU, Mehmet; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-02)
 • Periton Tüberkülozu Olgusu 

  KARAMAN, Ahmet; ERDEN, Abdülsamet; KARAMAN, Hatice; USLU, Emine; GÜMÜŞ, Ümmügülsüm (Ankara Medical Journal, 2012-02)
  Tüberküloz vakalarının yaklaşık %1-3’ünü oluşturan tüberküloz peritonit artan sıklıkta gözlenmektedir. Karında rahatsızlık hissi, şişlik, kilo kaybı, ateş, tümör belirteçlerinde yükselme ile başvururlar. Hastaların tanısında ...
 • Üçüncü Atakta Tanı Konulan Bir Gut Vakası 

  KAYHAN TETİK, Burcu; BAYDAR ARTANTAŞ, Aylin; İNCE, Bahar; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-02)
  Gut hastalığı, hiperürisemi, tekrarlayıcı akut artrit atakları ile seyreden, eklemlerde monosodyum ürat kristallerinin biriktiği bir hastalıktır. Erkeklerde 5-28/1000 kadınlarda 1-6/1000 oranında görülmektedir. Obezite, ...
 • Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu 

  DEMİRALP, Cemil; AKKAYA, Hüseyin; DUMAN, Yakup; AKŞAM, Berrak; DEMİRSEREN, Mustafa (Ankara Medical Journal, 2012-02)
  Munchausen Sendromunda hasta kendine ya da başkasına sekonder kazanç gözetmeksizin zarar verir. Öykü ve fizik muayenesi uyumsuz olan hastalar dikkatle değerlendirilmeli, gereksiz müdahalelerden kaçınılarak Psikiyatri ...
 • Allerjik Rinit ve Tedavisi 

  KESKİN, Ahmet (Ankara Medical Journal, 2012-02)
  Allerjik rinit (AR), respiratuar mukozanın inflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Yaşam kalitesi ile beraber okula ve işe devamı da etkiler. Topikal nasal steroidler ortaşid-detli AR’de tedavi seçeneğidir. ...
 • Toplumun İhtiyaçları Tıp Eğitiminin Yeniden Yapılandırılmasını Gerektiriyor mu? 

  UĞURLU, Ayşe (Ankara Medical Journal, 2012-02)
  Gittikçe artan bilgi yükü Tıp Eğitiminde yeniden yapılanma çalışmalarına zorunlu hale getirmektedir. Tıp Eğitiminde ülkemizde de yoğun değişiklikler yaşanmakta, tıp eğitimi klinik beceri ve tutum kazandırma yönünde uygulamalar ...
 • Aile Sağlığı Elemanı İçin Yeni Bir Öneri 

  BAYDAR ARTANTAŞ, Aylin; CİHAN, Fatma; UĞURLU, Ayşe; ÜSTÜ, Yusuf (Ankara Medical Journal, 2012-02)
  Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini ifade eder. Aile sağlığı ...
 • Romatoid Artrit İçin Birinci Basamak Kullanımına Yönelik Kanıta Dayalı Bir Rehber Çalışması 

  ÜSTÜ, Yusuf; UĞURLU, Mehmet (Ankara Medical Journal, 2012-02)
  Romatoid Artrit (RA); dünyada en sık (popülasyonun yaklaşık % 1’i) görülen inflamatuar artrittir. Orta yaşlarda daha çok kadınlarda görülürken (2:1), yaş ilerledikçe bu oran 1:1’e yakın olur. Kadınlarda en sık 50-55 ...
 • Özel Virüs Aşıları – 2 

  SİVASLIOĞLU, Selda (Ankara Medical Journal, 2012-02)
  Bağışıklamada amaç; toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile korunabilir hastalıkların önüne geçmektir. Rutin aşı takvimimizde olmayan ancak toplumda sık gördüğümüz hastalıklara karşı virus aşıları mevcuttur.Aşılama ...