Recent Submissions

 • Sternum Metastazı İle Tanı Alan Tiroid Folliküler Karsinomu: Olgu Sunumu 

  KARAMAN, Hatice; FAZLIOĞLU, Mithat; TAŞDEMİR, Arzu; ÜNAL, Dilek (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
  Tiroidin folliküler karsinomu (FTK), oldukça nadir görülen bir malignitedir. Tiroid karsinomları içerisinde %10-15 oranında görüldüğü bildirilmiştir. Uzak metastazını sıklıkla akciğere ve kemiklere yapar. Bu yazıda, 65 ...
 • Ectopic Pancreas Tissue In The Stomach: Report Of A Case 

  BOSTANCI, Hasan; YILDIRIM, Ali; GÜRSOY, Göktürk; DİLAKTASLI, Celal; KARGICI, Hülagü (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
  We report a case of a 55 year old woman that has epigastric pain and was admitted to our clinic in order to investigate submucosal gastric solid mass that has appeared in upper gastrointestinal system (GIS) endoscopic ...
 • Eğilmiş Kuntscher Çivisinin Zorlu Revizyonu: Olgu Sunumu 

  BİÇİCİ, Vedat; BİNGÖL, İzzet; YÜKSEL, Kaan; ATEŞ, Okan; POLAT, Yusuf; AYTEKİN, Mahmut; UĞURLU, Mahmut (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
  On beş yıl önce femur cisim kırığı nedeni ile opere edilen otuz beş yaşındaki erkek hastanın yeniden geçirdiği travma sonrası Kuntscher çivisinin eğilmiş olduğu saptandı. Genel anestezi altında kuntscher çivisi kapalı ...
 • Cerrahi Hastalarda Malnütrisyon ve Beslenme Desteği 

  DUMLU, Ersin; BOZKURT, Birkan; TOKAÇ, Mehmet; KIYAK, Gülten; ÖZKARDEŞ, Alper; YALÇIN, Samet; KILIÇ, Mehmet (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
  Malnütrisyon, cerrahi hastalarda mortalite ve morbiditeyi etkileyen önemli bir unsurdur. Bireyin gereksinimleri ve cerrahi durumuna bağlı olarak, beslenme oral takviyeler, enteral veya parenteral yoldan sağlanabilir. Enteral ...
 • Osteoartrite Güncel Yaklaşım 

  ATALAY, Sevgi Gümüş; ALKAN, Berat Meryem; AYTEKİN, Mahmut Nedim (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
  Osteoartrit (OA), başta kıkırdak olmak üzere eklemi oluşturan bütün yapıları etkileyen ilerleyici, inflamatuvar olmayan bir eklem hastalığıdır. OA sıklığı yaşla artmakta olup, tanı klinik ve radyolojik bulgular ile ...
 • Correlation Of Lipid Profile And Diet With Premature Coronary Heart Disease In Kirkuk City-Iraq 

  TAHİR, Suhela Shams El-deen; KADİR, Mohammed Abdul-aziz; JALAL, Nihad Abdul Jabar (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
  This study was carried out on 160 patients with documented coronary heart disease (CHD) who attended the private medical clinics in Kirkuk city during the period from beginning of August 2009 to the end of July 2011. Their ...
 • 11 Yaş Çocuklarında Diş Gelişimi Metodunun Geliştirilmesi 

  SAĞIR, Seçil; GÜNGÖR, Kahraman (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
  Amaç: Yetişkin olmayan bireylerin iskelet kalıntılarında, yaş tahminindeki en güvenilir yöntemlerden birinin diş gelişim aşamaları olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı; on bir yaşındaki canlı bireylerden elde edilecek ...
 • Zor İyileşen Alt Ekstremite Yaralarının Tedavisinde Negatif Basınçlı Yara Tedavi Yönteminin Etkinliği ve Sonuçları 

  AYGÜN, Hayati; ÇAKAR, Albert; ATİLLA, H. Atıl; IRLAYICI, T. Bilgin; AYTEKİN, Mahmut Nedim; AĞIR, İsmail; İSLAM, Cihangir (Ankara Medical Journal, 2013-01-01)
  Amaç: Alt ekstremitelerin kronik enfekte yaraları, ortopedi pratiğinde sıkça karşılaşılan ve birden fazla etyolojiye bağlı oluşan, ciddi morbidite ve mortalite nedenleridir. Etyolojisi ne olursa olsun fizyopatolojisinde ...
 • Correlation Of Lipid Profile And Diet With Premature Coronary Heart Disease In Kirkuk City-Iraq 

  TAHİR, Suhela Shams El-deen; KADİR, Mohammed Abdul-aziz; JALAL, Nihad Abdul Jabar (Ankara Medical Journal, 2013-01)
  This study was carried out on 160 patients with documented coronary heart disease (CHD) who attended the private medical clinics in Kirkuk city during the period from beginning of August 2009 to the end of July 2011. Their ...
 • Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması 

  ÇOLAK, Selim; ÖZTÜRK, Levent; KÜRKÇÜOĞLU, Bekir; UĞUR, Gökçer; BUT, Abdülkadir (Ankara Medical Journal, 2013-01)
  Amaç: İnhalasyon anesteziklerinin ve intravenöz anestezik ilaçların kan glukoz seviyelerine etkileri uzun zamandır araştırılan konular arasındadır. Ancak nispeten yeni ajanlar olan sevofluran ve desfluran ile bu etkileri ...