Recent Submissions

 • Risk Değerlendirmesinde Critic Metodu ile Sektörlerin Karşılaştırılması 

  Ayrım, Yelda; Can, Gülin Feryal (Journal of Turkish Operations Management, 2017-12-31)
  RD, işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade ...
 • Bulanık Kalite Fonksiyon Yayılımı (BKFY) Temelli Tasarım Geliştirme Yaklaşımı 

  Can, Gülin Feryal; Atalay, Kumru Didem; Eraslan, Ergün (Journal of Turkish Operations Management, 2017-12-31)
  Elektronik kart tutucu sistemleri uçuş güvenliğinin sağlanması açısından büyük öneme sahiptir. Bu sistemler, yüksek maliyetli sistemler oldukları için tasarım aşaması planlı bir şekilde yürütülmelidir. Elektronik kart ...
 • Transform Into Industry 4.0 Using Systems Engineering Approach 

  Gündoğan, Mete; Babayiğit, Gizem (Journal of Turkish Operations Management, 2017-12-31)
  A major change in production is aimed with Industry 4.0, which is called the industrial revolution.This concept, which aims to enable the manager to control the production line remotely, is thought to increase productivity ...
 • Facility Location Selection Problem: An Application for Student Selection and Placement Centers 

  Güneşli, İlknur; Gündoğan, Mete; Şeker, Alper (Journal of Turkish Operations Management, 2017-12-31)
  In this study, a two-phase stent selection decision support system (DSS) is developed to help the physicians in their stent selection decisions. Firstly, a questionnaire was conducted to developed decision support system. ...
 • Development of A Decision Support System for Stent Selection 

  İç, Yusuf Tansel; Çökeliler Serdaroğlu, Dilek; Niran, Begüm; Akyol, K. Ezgi (Journal of Turkish Operations Management, 2017-12-31)
  In this study, a two-phase stent selection decision support system (DSS) is developed to help the physicians in their stent selection decisions. Firstly, a questionnaire was conducted to developed decision support system. ...