TFM, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 2015 yılından bu yana yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. TFM ticaret ve fikri mülkiyet hukuku alanındaki çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu alan ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak, taşıma, sigorta, deniz ticareti, rekabet, banka ve sermaye piyasası hukuku gibi ticaret hukukunun alt branşlarını kapsadığı gibi, telif, marka, patent, tasarım, coğrafi işaret, bitki çeşitleri ve entegre devreler gibi fikri mülkiyet hukuku branşlarını da kapsamaktadır.

Collections in this community

Recent Submissions