Recent Submissions

 • Demokrat Parti Hack Skandalı Bağlamında ABD ve RF'nin Siber Güvenlik Stratejilerinin Analizi 

  DARICILI, Ali Burak (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2017)
  Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya Federasyonu (RF), günümüzde siber uzayı domine eden en önemli küresel siber güçlerdir. İki devletin siber güçlerinin sistematiğine ve planlamasına yönelik detayların temelleri ise ...
 • Terör Örgütlerinin Kimlik İnşasında Etkisi: PYD-YPG ve Suriye'de Kürt Kimliği 

  DEMİREL, Gözde (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2017)
  Arap Baharı ile başlayan Ortadoğu’daki ayaklanmalar, bölgedeki mevcut denkleme devlet dışı aktörleri de dahil ederek yapıyı daha da karmaşıklaştırmıştır. Suriye’de, Mart 2011’de başlayan devrime, devlet dışı bir aktör ...
 • 1930’lu Yıllarda SSCB'nin Kırım'da Uyguladığı Sovyetleştirme Politikaları ve Yaşanan Suni Açlık 

  GÜRHAN, Şeyma (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2017)
  Dünya tarihinde önemli devletlerden biri olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Rus kökenli olmayan milletleri asimile etme yolunda çeşitli dil ve eğitim politikaları, ekonomi politikaları, zorunlu göç, ...
 • Erken Cumhuriyet Dönemi Düşüncesinde Japon İmgesi 

  GÜNGÖRDÜ, Oğuz Bilge (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2017)
  Türk kamuoyunda Japonya’ya duyulan ilginin kökleri, II. Abdülhamid döneminde ilk resmi temasların kurulmasına kadar götürülebilir. Bu dönemde, İmparator Meiji’nin yeğeni İstanbul’u ziyaret etmiş ve bunun ardından Ertuğrul ...
 • Fransa'da ve Türkiye'de Laiklik Tartışmaları 

  ÇAKIR, Fatma (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2017)
  Son yıllarda artan terör olayları, Müslümanları doğrudan hedef göstermekte ve özellikle Fransa’da Müslümanların günlük yaşantılarında birçok hakları ellerinden alınmaktadır. Kuşkusuz, 11 Eylül 2001’den sonra, 2015 başında ...