Now showing items 1-5 of 5

  • Revolution as an Under-Explored Theme in the Middle East 

   SİNKAYA, Bayram (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2018-12-31)
   The Arab Spring of 2011 has revived an academic interest in social movements and revolutions in the Middle East, which was used to be associated with the persistence of authoritarianism. Although the Arab Spring has come ...
  • Ekolojik Hareketten Siyasi Popülizme: Alman Yeşil Parti Örneği 

   ÖZER, M. Akif; BAYANSAR, Reha (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2018-12-31)
   Ekolojist partiler hem amaçları hem de örgütlenme biçimleri bakımından diğer siyasi partilerden ayrılırlar. Geleneksel siyasi parti tanımına uymayan bu partilerin, baskı grubu ve siyasi parti sınıflandırmasına giren yönleri ...
  • Oryantalizm ile Feminizm Arasında Türkiye’deki Kadın Yazarların Eserleri 

   BAŞ, Münire Kevser (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2018-12-31)
   Türkiye’de kadın modernleşmesi, Türk modernleşmesinin sancılı evrelerinden birisidir. İlk Türk feminist kabul edilen Halide Edib’in aksine sonraki yazarların feminist duyarlılıkları büyük oranda oryantalist bir perspektifte ...
  • Doğu-Batı İlişkilerinde Ortantalizmin Hz. Muhammed İçin Kullandığı Kavramların Rolü 

   ERŞAHİN, Seyfettin (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2018-12-31)
   Bireysel, toplumsal, toplumlararası, kültürlerarası veya medeniyetlerarası ilişkilerin kavramlar üzerinden kurulduğu izahtan varestedir. Kavramlara yüklenen anlamlar ve taraflarca anlaşılma biçimi ilişkilerin de niteliğini ...
  • Misyonerlik Faaliyetleri ve Misyonerliğin Teopolitik Boyutları 

   YILMAZ, Ömer (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2018-12-31)
   Geçmişi Hz. İsa ve onun havarileriyle başlatılabilecek Hıristiyan misyon/misyonerliği dünya genelinde çalışmalarını olanca hızıyla sürdürmektedir. XIX. Yüzyıl ise adeta Hıristiyan yayılmacılığının altın çağı ve Haçlı ...