Recent Submissions

 • Yahudi Devletinin İnşası ve Arap-İsrail Çatışmasının Başlangıcı 

  DEMİRCAN, Necati (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2020-12-31)
  Arap-İsrail çatışması Ortadoğu’nun en önemli çözülemeyen sorununu teşkil etmektedir. Müslüman ve Yahudiler uzun dönem çatışma yaşamadan Ortadoğu’da birlikte huzurlu bir şekilde yaşamışlardır. Yahudiler, Avrupa’da yükselen ...
 • Servant Leadership, Other Orientation and OCB: A Review on Associations of Industrialists and Businessmen In Ankara 

  ÖZTÜRK, Tayfun (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2020-12-31)
  In this non experimental research, we tried to explain and understand how is the relationship between servant leadership and OCB with the mediating role of other orientation in non-profit organizations. We hope that ...
 • Sınır Yerleşmelerine Jeopolitik Açıdan Bakmak: Iğdır Örneği 

  KAPAN, Kaan; COŞANAR, Gökçe (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2020-12-31)
  Bu makalede elde edilen bulgulara jeopolitik bakış açısıyla bu ilimizde yapılan saha çalışması, gözlem, birebir gönüllü yerel halk görüşmeleri ve uzman görüşlerinden yararlanarak ulaşılmıştır. Alanda mikro ölçekte derinlemesine ...
 • Anayasa Yapımında İdealin Arayışı 

  KARAGENÇ, Gencer Karabekir (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2020-12-31)
  Anayasalar bir toplumun barış içerisinde yaşamasını sağlamak, yönetenin yetkilerini sınırlandırmak, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak üzere kullanılan toplum sözleşmeleridir. Bir toplumun belli ortak ilkeler ...
 • Doğu Akdeniz Enerji Rekabeti ve Türkiye 

  SAÇI, Cansu (Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2020-12-31)
  Günümüzde petrol ve doğalgaz gibi stratejik önemi bulunan enerji kaynaklarına sahip olmak küresel hegemonyanın en belirleyici unsurlarından biridir. 2000’li yılların başlarında Doğu Akdeniz bölgesinde keşfedilen petrol ve ...