Collections in this community

Recent Submissions

  • Disiplinlerarası Politika Vizyonu Ve Stratejiler 2020 

    DEMİR, İbrahim (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2020)
    Türkiye ekonomik olarak hızla gelişen ve küresel sistemde etkinliği artan son derece dinamik bir ülkedir. Jeopolitik özellikleri gereği Türkiye’nin sorun ve çözümlerinin yansımaları sınırlarını aşmaktadır. 2020 yılı, tüm ...
  • Korku ve Kaygı Çağında İnsan ve Toplum Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı 

    OKUMUŞ, Sait; KARASU, Kamil; TUĞRUL, Mehmet; KORKMAZ, Nurseli gamze; CİZRELİ, Bahattin; BAĞÇİVAN, Muhammed Seyid Raşid; KOCAMUSAOĞLU, Buğra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları, 2021)
    Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak insana ve topluma dair akademik ve kültürel faaliyetlerimizi Covid-19 salgını döneminde de sürdürüyoruz. Fiziki ortamda bir arada bulunamadığımız ...