Collections in this community

Recent Submissions

 • Türkiye Göç ve İnsan Hareketlilikleri Yıllık Raporu - 2021 

  SAĞIROĞLU, Ali Zafer; ÜNSAL, Ramazan; ÖZENCİ, Furkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2022-08)
  GİRİŞ Türkiye coğrafi konumu nedeniyle göç ve insan hareketlilikleri açısından “nev’i şahsına münhasır” bir durumdadır. Son yıllarda Türkiye’nin göç karakterine, transit özelliğinin yanında hedef ülke olma özelliği de ...
 • Disiplinlerarası Politika Vizyonu ve Stratejiler 2021 

  DEMİR, İbrahim (Iksad Publications/Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2021)
  COVID-19, iklim değişikliği, ekonomik ve siyasi krizler, bölgesel ve iç çatışmalar, güvenlik sorunları, sivil istikrarsızlıklar, dil ve kimlik bunalımları, yükselen güçler, fobiler... 2021 yılı da bu gelişmelerle ve ve bu ...
 • Disiplinlerarası Politika Vizyonu Ve Stratejiler 2020 

  DEMİR, İbrahim (Iksad Publications/Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2020)
  Türkiye ekonomik olarak hızla gelişen ve küresel sistemde etkinliği artan son derece dinamik bir ülkedir. Jeopolitik özellikleri gereği Türkiye’nin sorun ve çözümlerinin yansımaları sınırlarını aşmaktadır. 2020 yılı, tüm ...
 • Korku ve Kaygı Çağında İnsan ve Toplum Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı 

  OKUMUŞ, Sait; KARASU, Kamil; TUĞRUL, Mehmet; KORKMAZ, Nurseli gamze; CİZRELİ, Bahattin; BAĞÇİVAN, Muhammed Seyid Raşid; KOCAMUSAOĞLU, Buğra (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları, 2021)
  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak insana ve topluma dair akademik ve kültürel faaliyetlerimizi Covid-19 salgını döneminde de sürdürüyoruz. Fiziki ortamda bir arada bulunamadığımız ...