Sub-communities within this community

Recent Submissions

  • Türk Dış Politikasının Son 10 Yılı Seminer Serisi- 1 

    ULİSA (2016-01-15)
    “Türk Dış Politikası’nın Son 10 Yılı” Seminerleri geniş bir konu yelpazesine sahip olup Türk dış politikası derinlemesine analiz edildiği dış politika panellerinden oluşmaktadır. Takip eden yıllarda ULİSA çatısı altında ...
  • ULİSA Tanıtım 2015-2016 

    ULİSA (2016-01-15)
    Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) yakın zamanda faaliyete geçmiş olan bir kurumdur. Faaliyet alanlarından birisi olarak akademik ve stratejik çalışmalar yapmayı ...