Recent Submissions

 • Madde Bağımlılığı Tedavisinde Egzersiz 

  Demirdel, Ertuğrul; Aşkın, Beyza Gül; Çıtlak, Buse; Zorlu, Fatıma Zehra (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Bağımlılık, genel tabirle bir şeyi tekrarlı bir biçimde arzulama durumudur. Alınan zevk verici maddeye karşı oluşan bağlanmaya da “Madde Bağımlılığı” denir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre hem bağımlılık yapan madde ...
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Psikososyal Bakım Yaklaşımı ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliğinin Rolü 

  Arslan, Yeliz; Yazıcı, Gülay (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar yaşamının tehdit altında olması, alışık olmadığı tıbbi cihaz sesleri, yabancı bir ortam, aile ve yakınlarından uzak olma, öz bakım gereksinimlerini karşılayamama ve bağımlılık, ...
 • Karbonhidratların Kronik Hastalıklarla İlişkisi ve Tıbbi Beslenme Tedavisindeki Rolü 

  Arıkan, Selim; Bardak Perçinci, Nazal (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Beslenme; sağlıklı hali korumak için vücudun gereksinimi olan besin ögeleri ile enerjiyi doğru zamanda ve yeterli miktarlarda alarak yaşam kalitesini yükselten bir davranıştır. Diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, ...
 • Erken ve Orta Evredeki Parkinson Hastalarında Omuz Postürü ve Dengenin İncelenmesi: Bir Pilot Çalışma 

  Balbaba, Ayşe; Ünlüer, Nezehat Özgül; Sücüllü, Yeşim (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, erken ve orta evredeki Parkinson hastalarında (PH) omuz postürü ve dengeyi incelemekti. Yöntem: Çalışmaya erken ve orta evredeki PH (n=14) ve sağlıklı kontrol grubu (n=14) dahil edildi. Katılımcılar ...
 • Covid-19 pandemisinin antenatal bakım üzerine etkileri 

  Desdicioğlu, Raziye; Coşkun, Aslıhan; Gediktaş, Sefer; Keskin, Hüseyin Levent; Moraloğlu Tekin, Özlem (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Amaç: Araştırmamızda pandemi öncesi ve pandemi sırasında polikliniklerimizde gebe takip sıklıkları ve tarama testlerini yaptırma durumlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Hastanemizde aktif çalışan 10 adet ...
 • Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Kovid-19 Pandemisinde Ev Karantinası Yaşamları 

  Döğer, Saniye Selin; Kılınç, Fatma Elif (Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2021-05)
  Amaç: Bu çalışma Kovid-19 pandemi sürecinde okul, sosyal hayat, ebeveynlerin iş yaşamında meydana gelen değişimlerin okul öncesi dönemdeki çocukların aile yaşamlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: ...